Scenariusz zajęć rewalidacyjnych logopedycznych rozwijających kompetencje językowe

Autor: Czytelnik Portalu Pedagogika Specjalna
Opublikowano: 30 listopada 2016 roku.

zajęcia przeznaczone dla: ucznia klasy II gimnazjum z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na afazję motoryczną

cele zajęć:

 • ćwiczenie pamięci werbalnej
 • poszerzanie zasobu słownictwa biernego i czynnego
 • likwidowanie zaburzeń składni i agramatyzmów
 • ćwiczenie formułowania prostych, schematycznych wypowiedzi (życzenia, zaproszenie)
 • stymulowanie do tworzenia dłuższych, rozbudowanych samodzielnych wypowiedzi (opowiadanie historyjki obrazkowej, opisywanie obrazka)
 • ćwiczenie motoryki małej (wycinanie, kolorowanie, łączenie kropek)
 • poszerzanie wiedzy o otaczającej rzeczywistości społeczno–przyrodniczej (data, geneza Dnia Kobiet)
 • ćwiczenie myślenia logicznego, przyczynowo – skutkowego (układanie historyjki obrazkowej)
 • ćwiczenie analizy i syntezy wzrokowej (układanie puzzli, łączenie kropek)

PRZEBIEG   ZAJĘĆ

Z rozsypanych liter ułóż dwa wyrazy.

 

D Z I E Ń
 • uczeń otrzymuje pomieszane litery
 • w razie trudności uczeń otrzymuje podpowiedź:
D Ń

 

    K O B I E T
 • uczeń otrzymuje pomieszane litery
 • w razie trudności uczeń otrzymuje podpowiedź:
    K T


Czy wiesz, kiedy obchodzimy Dzień Kobiet? Zaznacz właściwą datę
.

Scenariusz zajęć rewalidacyjnych logopedycznych

 

Przeczytaj tekst i odpowiedz na pytania pełnymi zdaniami.

 Dzień Kobiet to coroczne święto obchodzone 8 marca. Ustanowione zostało w 1910 roku na pamiątkę ofiar walki o równouprawnienie kobiet.

 

Jak często obchodzony jest Dzień Kobiet?

Kiedy ustanowiono to święto?

Kogo ma upamiętniać Dzień Kobiet?

 

Czy wiesz, co oznacza równouprawnienie kobiet i mężczyzn? Wyjaśnij ten termin i podaj przykłady.

 

Z rozsypanych wyrazów ułóż powiedzenie.

 

Kobieta zmienną jest.

 

(uczeń otrzymuje pomieszane wyrazy)

Wyjaśnij, jak rozumiesz to zdanie. Podaj przykłady.

 

Ułóż i zapisz wewnątrz serca życzenia dla wybranej kobiety z okazji jej święta.

20161130-v2

Napisz:

 • komu składasz życzenia
 • z jakiej okazji składasz życzenia
 • czego życzysz tej osobie
 • podpisz się

 

Możesz wykorzystać następujące zwroty:

Szanowna …              Kochana …                Droga …

 

Z okazji …      W Dniu …

 

Życzę Ci …        Życzę Pani …       Chciałbym Pani życzyć …     Chciałbym życzyć Tobie …

Proszę przyjąć ode mnie życzenia …

 

Pani…         Twój …

(na oddzielnych kartkach uczeń zapisuje proste sformułowania, poprzez ułożenie kartek w odpowiedniej kolejności tworzy plan wypowiedzi, uzupełniając treść kartek o sformułowania łączące, tworzy ostateczny tekst pełnej wypowiedzi)

Wytnij i pokoloruj obrazek.

Pobierz cały materiał

 

Opracowanie: Elżbieta Wika

Materiał nadesłany przez Czytelniczkę portalu Pedagogika Specjalna-portal dla nauczycieli

 

Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Dodaj komentarz