Utrwalanie poprawnej wymowy głoski „sz” – konspekt zajęć logopedycznych

Autor: Czytelnik Portalu Pedagogika Specjalna
Opublikowano: 25 kwietnia 2020 roku.

Temat: Utrwalanie poprawnej wymowy głoski „sz” w wyrazach, wyrażeniach i zdaniach.

Czas trwania zajęć:

30 min. 

Cel ogólny:

 • utrwalanie poprawnej wymowy głoski ,,sz’’, wzbogacenie słownictwa, rozwijanie słuchu fizjologicznego

Cele szczegółowe – uczeń potrafi: 

 • wykonać ćwiczenia usprawniające narządy mowy
 • zróżnicować słuchowo głoskę „sz”
 • odróżnić fazę wdechową od wydechowej
 • prawidłowo wymówić głoskę ,,sz’’ w nagłosie, śródgłosie i wygłosie wyrazów, wyrażeniach dwuwyrazowych, zdaniach i mowie spontanicznej
 • wydłużyć fazę wydechową, pogłębić oddech

Metody nauczania: 

 • oparte na słowie (powtarzanie wyrazów, wyrażeń dwuwyrazowych, zdań i wiersza)
 • oparte na praktycznym działaniu (ćwiczenia oddechowe, ćwiczenia usprawniające motorykę narządów mowy, różnicowanie nazw przedmiotów i umieszczanie ich w odpowiednim miejscu (szafie), gra dydaktyczna „Kostne Opowieści”, podniesienie pozytywnej lub negatywnej buźki po wysłuchaniu poprawnej lub złej formy wyrazu)

Forma pracy:

 • indywidualna
 • zbiorowa

Pomoce dydaktyczne: 

ramka z zawieszonymi na nitce motylkami; koło fortuny z poleceniami ćwiczeń usprawniających motorykę narządów mowy; schematy szafy, sofy i przedmiotów, kostki ze schematami przedmiotów z głoską „sz” w nagłosie, śródgłosie i wygłosie; schematy buziek – pozytywnych i negatywnych

Przebieg zajęć:

 1. Czynności organizacyjne.
 2. Ćwiczenia oddechowe – dmuchanie na kolorowe motyle zawieszone na nitce.
 3. Ćwiczenia usprawniające motorykę narządów mowy – uczniowie kręcą kołem i losują ćwiczenia, które wykonują zwróceni do lustra.
 4. Prowadzący wypowiada wyrazy z prawidłową i złą formą głoski „sz” w wyrazach, zadaniem uczniów jest uważne słuchanie i podniesienie uśmiechniętej buźki, gdy wyraz jest poprawny lub smutnej, gdy wyraz jest nieprawidłowy, np.: sowa, czapka, poduszka, skała, szyba, szachownica, łóżko, kalosz, mysz, kosz, sufit, kasztan.
 5. Wykonanie zadań z karty pracy – powtarzanie wyrazów, wyrażeń dwuwyrazowych i zdań za prowadzącym. Wspólna nauka wierszyka ,,Szara myszka”. Autor tekstu: Dorota Krupa, Rymowanki – utrwalanki. Materiały do ćwiczeń logopedycznych, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2005.
 6. Różnicowanie słuchowe wyrazów, wybieranie tych, które zawierają głoskę „sz” w szafie.
 7. Gra dydaktyczna „Kostne Opowieści”, wyrzucanie kości, na których są symbole przedmiotów zawierających w swej nazwie głoskę „sz”. Układanie opowieści, które zawierają wylosowane nazwy.
 8. Zadanie pracy domowej i ewaluacja zajęć.
Pobierz scenariusz z kartami pracy

Autor: Karolina Wanat-Kucięba – Czytelniczka Portalu

Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Dodaj komentarz