Jak wygląda prostopadłościan – konspekt lekcji dla uczniów z niepełnosprawnością w stopniu lekkim

Autor: Czytelnik Portalu Pedagogika Specjalna
Opublikowano: 1 sierpnia 2016 roku.

Informacje wstępne
Prowadząca: Monika XXX
Data: 10.06.2016r.
Klasa: 4a-5a-6a – uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim
Podmiot: Matematyka

Temat lekcji: Jak wygląda prostopadłościan?

Cele lekcji w języku ucznia:

 • dowiem się co to jest prostopadłościan i wskażę jego własności
 • wskażę otoczeniu przedmioty o kształcie prostopadłościanu

„Nacobezu”

 • potrafię wymienić ile ścian ma prostopadłościan oraz wskazać jego podstawy, krawędzie i wierzchołki
 • zbuduję model prostopadłościanu

Pytanie kluczowe

 • Co ma wspólnego pudełko zapałek i blok mieszkalny

Treść podstawy programowej:

wymagania szczegółowe – 10. Bryły. Uczeń:

 1. rozpoznaje graniastosłupy proste w sytuacjach praktycznych
 2. wskazuje wśród graniastosłupów prostopadłościany i uzasadnia swój wybór;

Metody pracy:

 • pogadanka, pokaz
 • metoda działań praktycznych
 • strategia oceniania kształtującego

Formy pracy:

indywidualna, grupowa

Środki dydaktyczne :
modele brył, patyczki, kartoniki w kształcie prostopadłościanu-pudełka, prezentacja

Przebieg lekcji :

 1. Czynności organizacyjno porządkowe, przypomnienie zasad Bhp
 2. Przedstawienie tematu lekcji, celów zajęć, ,,Nacobezu”
 3. Wprowadzenie do tematu – Dotychczas poznaliśmy takie oto figury-( nauczyciel pokazuje figury płaskie i pyta uczniów jak się nazywają, prosi o podanie cechy wspólnej dla wszystkich tych figur). Dziś poznamy takie oto figury( n-l prezentuje prostopadłościan i stawia pytanie. -Czym ta figura różni się od tych, które poznaliśmy do tej pory? Tak te figury są przestrzenne i nazywamy je bryłami. Wśród tych wszystkich brył mamy tę, o której będziemy dzisiaj rozmawiać. Oto nasz bohater – pan Prostopadłościan
 4. Część właściwa :

a) Przyjrzyjmy mu się chwilę, jak jest zbudowany już wspominaliście ( ma ściany w kształcie prostokąta)

Definicja ( wklejona do zeszytu i odczytana przez 1 dziecko)

Bryła, która ma wszystkie ściany będące prostokątami, nazywa się prostopadłościanem

b) Po wklejeniu do zeszytów definicji uczniowie wykonują

c) Zadanie 1a i b -pracują w grupach wybierając spośród przedmiotów codziennego użytku tylko prostopadłościany. Następnie rozpoznają prostopadłościany we własnym otoczeniu( klasie)

d) Po zadaniu 1 uczniowie wykonują ćw.1 ( praca indywidualna) – wykonują model prostopadłościanu z patyczków

zadanie1

e) ćw.2 ( praca w grupach) wyklejają ściany pudełek w kształcie prostopadłościanu N-l pokazuje opis bryły i prosi uczniów by wykonali ćwiczenie 3 czyli mają zaznaczyć w wyklejonych przez siebie prostopadłościanach wierzchołki, ponumerować ściany.

cwiczenie1

f) Tak przygotowani uzupełniają kartę pracy.-Zadanie 2

zadanie2

Na koniec uczniowie odpowiadają na pytanie kluczowe

pytanie-kluczowe

Zadanie 3 to zadanie rezerwowe – ewntualnie praca domowa

zadanie3

5. Podsumowanie zajęć:

a) przeliczenie uzyskanych punktów na oceny

b) krótkie omówienie pracy domowej

Autor: Monika Wolf

Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Dodaj komentarz