Bądźmy ekologiczni – scenariusz zajęć dla uczniów z umiarkowaną niepełnosprawnością intelektualną

Autor: Czytelnik Portalu Pedagogika Specjalna
Opublikowano: 28 kwietnia 2020 roku.

Temat: Bądźmy ekologiczni!

Klasa: IV

Czas: 45 min.

Cel główny:

Kształtowanie świadomości ekologicznej uczniów związanej z właściwym zagospodarowaniem odpadów.

Cele szczegółowe – uczeń:

 • rozumie pojęcie „śmieć”,
 • rozumie pojęcie „segregacja”,
 • rozumie pojęcie „recykling”,
 • wie, jak wygląda proces segregacji i przetwarzania odpadów,
 • rozumie potrzebę segregowania śmieci,
 • rozróżnia kolory pojemników do poszczególnych rodzajów śmieci,
 • wyrzuca śmieci do odpowiednich pojemników,
 • wie, gdzie w szkole znajdują się pojemniki do sortowania odpadów,
 • potrafi zgodnie pracować w grupie. 

Metody:

 • podająca: pogadanka, pokaz,
 • praktyczna: doświadczenie, wypełnianie kart pracy.

Formy pracy:

 • praca w grupach,
 • praca indywidualna.

Środki dydaktyczne:

kolorowe pojemniki do segregacji odpadów, różne śmieci, plansze na temat segregowania odpadów, karty pracy.

Przebieg zajęć

Część wstępna:
 1. Powitanie uczniów. Przedstawienie poruszanej tematyki oraz planowanych zadań.
 2. Wyjaśnienie pojęć „śmieć”, „recykling” „segregacja”. Nauczyciel prosi uczniów o przedstawienie własnej definicji pojęć. Naprowadza lub wyjaśnia zagadnienia w zależności od odpowiedzi.
 3. Pogadanka na temat odpadów domowych. Ile śmieci produkujemy w domu? Gdzie je wyrzucamy? Co się z nimi dzieje po wyrzuceniu?
Część główna:
 1. Przedstawienie plansz edukacyjnych i omówienie procesu segregacji. Prezentacja rodzajów pojemników na odpady. Nauczyciel omawia jakie śmieci wrzucamy do poszczególnych rodzajów koszy, zwracając uwagę na ich kolory.
 2. Uczniowie wraz z nauczycielem pokazują miejsce, gdzie segreguje się odpady w szkole.
 3. Ekologiczna zabawa. Gra polega na znajdywaniu porozkładanych w klasie śmieci, rozpoznawaniu rodzaju śmieci i wyrzucaniu ich do odpowiedniego kosza. 
Część końcowa:
 1. Utrwalenie wiadomości poprzez wypełnianie tematycznych kart pracy.
 2. Praca plastyczna: „Recykling jest dla każdego”. Przerabianie plastikowych butelek na kubki na kredki lub wazony.
 3. Wspólne powtórzenie informacji. Uczniowie odpowiadają na pytania zadawane przez nauczyciela. Następnie dzielą się opinią dotyczącą zajęć. Co się im najbardziej podobało, a co nie.
 4. Podziękowanie za udział w zajęciach.

Autor: Zuzanna Wetulany – Czytelniczka Portalu

Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Dodaj komentarz