Co potrafią moje ręce? – konspekt zajęć rewalidacyjno-wychowawczych

Autor: Czytelnik Portalu Pedagogika Specjalna
Opublikowano: 25 kwietnia 2022 roku.

Temat: Co potrafią moje ręce?

Grupa: 

rewalidacyjno-wychowawcza

Cele ogólne:

 • rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej
 • rozwijanie percepcji dotyku, słuchu i wzroku
 • rozwijanie motoryki małej i dużej
 • kształtowanie autoorientacji

Cele szczegółowe – wychowanek:

 • wykonuje ruchy rąk prezentowane przez nauczyciela
 • wyjmuje przedmioty ze skrzyni
 • samodzielnie lub z pomocą nauczyciela maluje całą dłonią
 • skupia wzrok na swoich dłoniach
 • reaguje na swoje imię
 • słucha odgłosów wywoływanych przez nauczyciela

Metody:

 • praktycznego działania
 • słowne
 • oglądowe
 • elementy metody W. Sherborne
 • elementy metody Affolter
 • Metoda Malowania 10 Palcami

Formy pracy:

indywidualna i grupowa

Środki dydaktyczne:

krem do rąk, arkusze papieru i farby, skrzynia z różnymi przedmiotami, płyta z muzyką

Przebieg zajęć:

1. Powitanie wychowanków na zajęciach

Nauczyciel sprawdza obecność, wymienia kolejno imiona dzieci i czeka na ich reakcję (komunikat werbalny, gest, określone zachowanie).

2. Przywitamy nasze ręce

Nauczyciel dotyka rąk dzieci, smaruje im ręce kremem i śpiewa (pod dowolną melodię): Ręce nasze się spotkały i się pięknie przywitały.

3. Posłuchaj i popatrz, co zrobią moje ręce

Nauczyciel wykonuje określone czynności (klaskanie, pukanie, pocieranie), dziecko słucha odgłosów.

4. Moje pracowite ręce

Nauczyciel wykonuje różne czynności, pokazując dziecku, co ręce mogą zrobić. Następnie dziecko samodzielnie naśladuje lub wykonuje określone zadania z pomocą nauczyciela:

 • unoszenie rąk do góry i opuszczanie na dół
 • machanie rękami
 • głaskanie dłoni na przemian
 • klaskanie
 • pocieranie dłoni
 • ręce dotykają głowy
 • ręce dotykają kolan
 • ręce dotykają brzucha.

5. Moje paluszki

Nauczyciel podchodzi do każdego z wychowanków, dotyka kolejno palców wychowanków i śpiewa piosenkę (pod dowolną melodię): Paluszki mamy i nimi ruszamy, paluszki zginamy, paluszki pociągniemy. Paluszki ugniatamy a na koniec pogłaszczemy.

6. Zaczarowania skrzynia

Nauczyciel zwraca uwagę, że ręce potrafią też chwycić przedmiot i go wyciągnąć. Prezentuje dzieciom skrzynię, w której są różne przedmioty, następnie prosi o wyciągnięcie tych przedmiotów.

7. Praca plastyczna

Nauczyciel zaprasza dzieci do stołu. Rozdaje arkusze i farby, dzieci malują całą dłonią do muzyki.

8. Wspólne oglądanie prac, podziękowanie za zajęcia.

Autor: Anna Jaksa – Czytelniczka Portalu

Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Dodaj komentarz