Czym jest przyjaźń? – scenariusz zajęć biblioterapeutycznych dla młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną

Autor: Czytelnik Portalu Pedagogika Specjalna
Opublikowano: 3 listopada 2022 roku.

Temat zajęć: Czym jest przyjaźń?

Scenariusz zajęć biblioterapeutycznych dla młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym – zajęcia rewalidacyjne

Cele ogólne:

 • kształtowanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem
 • rozwijanie umiejętności rozpoznawania, wyrażania i rozumienia uczuć własnych
 • wzmacnianie poczucia własnej wartości oraz kształtowanie pozytywnych postaw społecznych
 • doskonalenie sprawności manualnej
 • doskonalenie umiejętności koncentrowania się na zadanej pracy
 • doskonalenie umiejętności doprowadzania pracy do końca

Cele operacyjne:

Uczeń:

 • samodzielnie przeczyta głośno wskazany tekst
 • odpowie na pytania do tekstu
 • odpowie na pytania po obejrzeniu filmików
 • wyciągnie wnioski dotyczące poznanej wartości, jaką jest przyjaźń
 • wymieni cechy dobrego przyjaciela
 • odróżni dobre cechy przyjaźni od złych cech

Warunki techniczne:

 • liczba uczestników zajęć: 1 uczeń
 • czas trwania zajęć: 60 minut
 • uczestnicy zajęć: uczeń Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy

Metody:

 • aktywizujące
 • pogadanka
 • czytanie tekstu
 • praktycznego działania

Środki:

 • pozycje książkowe
 • teksty łatwe do czytania
 • krótkie filmiki youtube
 • kolorowe pisaki, kartka A4, ołówek, gumka

Formy realizacji:

 • indywidualna

Literatura wykorzystana do zajęć:

 • Karolina Makowiecka, Łukasz Miścicki Moje relacje z ludźmi. Co osoba z niepełnosprawnością intelektualną powinna wiedzieć o związkach z innymi ludźmi”
 • Bruno Ferrero „Drogocenny kamień”

Przebieg zajęć

I. Część organizacyjna

 1. Wstępne zajęcia organizacyjne – przedstawienie uczniowi tematu i celu zajęć, ustalenie przebiegu zajęć.

II. Część właściwa

 1. Pogadanka.

Nauczyciel zadaje pytanie: Kto to jest przyjaciel?

Następnie wyjaśnia:

Dla każdego człowieka przyjaźń oznacza coś innego. Czasem przyjacielem nazywamy kogoś, z kim spędzamy dużo czasu i dzielimy podobne zainteresowania. Przyjacielem może być też ktoś, z kim dobrze się rozumiemy i pomagamy sobie w trudnych chwilach. Przyjaciele mogą być do nas bardzo podobni lub zupełnie inni.

2. Praca z tekstem.

a) Nauczyciel odczytuje krótki tekst opowiadania:

Drogocenny kamień

Dwóch przyjaciół spotkało się ze sobą po długim okresie rozłąki. W tym czasie jeden z nich stał się bogaty, a drugi biedny. Zasiedli razem do stołu i zaczęli wspominać wspólnie przeżyte chwile. Podczas prowadzonej rozmowy biedny człowiek nagle przysnął. Przyjaciel, w przypływie wzruszenia, przed wyjściem z jego domu, wsunął mu jeszcze do kieszeni duży diament o ogromnej wartości. Jednak gdy jego ubogi przyjaciel obudził się, nie znalazł podarowanego mu skarbu i rozpoczął swój dzień tak jakby nic się nie wydarzyło. Rok później los sprawił, że dwaj przyjaciele znów się spotkali. «Powiedz mi», powiedział bogaty, widząc znowu swojego przyjaciela w wielkiej biedzie, «dlaczego nie uczyniłeś pożytku ze skarbu, który pozostawiłem w twojej kieszeni?».

Podobne zdarzenie ma miejsce w każdym międzyludzkim spotkaniu. Żyjący w naszej bliskości ludzie, obdarowują nas cennymi skarbami. My jednak nie zdajemy sobie zazwyczaj z tego sprawy.

Bruno Ferrero

b) Nauczyciel zadaje uczniowi pytanie: Czy ma wokół siebie bliskie osoby? Jakimi „skarbami” ludzie mogą się obdarowywać?

c) Nauczyciel prosi ucznia, by odczytał samodzielnie tekst łatwy do czytania (publikacja pt. Moje relacje z ludźmi”, str. 7-8, autor Karolina Makowiecka, Łukasz Miścicki.

Po odczytaniu tekstu nauczyciel zadaje uczniowi pytanie: Jakie cechy ma przyjaciel ? W jaki sposób dbać o relację przyjacielską?

3. Praca indywidualna.

Zadanie 1.

Nauczyciel prosi ucznia, by spośród różnorodnych cech wybrał te, które pasują do przyjaciela i podkreślił je na czerwony kolor:

Godny zaufania, Krzywdzi nas, Pomaga nam w trudnościach, Nie ma nigdy czasu dla nas, Zawsze nas wysłucha, Nie dotrzymuje obietnicy, Jest z nami w smutku i radości, Nie jest szczery, Nie krytykuje nas, Oszukuje, Jest szczery wobec nas, Obgaduje nas za naszymi plecami, Dotrzymuje obietnicy, Nie rani, Nie potrafi cieszyć się z naszych radości, Opuszcza nas w smutku i chorobie, Nie jest interesowny, Nie zrobi nam krzywdy, Jest opiekuńczy wobec nas, Wspiera nas

Zadanie 2.

Nauczyciel prosi ucznia, by ze wszystkich podkreślonych cech przyjaciela zrobił kaligram (wiersz w obrazku). Następnie wyjaśnia i pokazuje na obrazkach, czym jest kaligram, podaje przykłady, jak mógłby wyglądać kaligram dotyczący przyjaźni. Daje uczniowi czas do namysłu lub podaje swoją propozycję.

Prace uczniów Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy nr 26 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Toruniu (archiwum prywatne fot. Jolanta Grulkowska)

4. Podsumowanie.

Na zakończenie zajęć nauczyciel prosi, by uczeń obejrzał krótkie filmiki na Youtube dotyczące różnych rodzajów przyjaźni pt. „Tajemniczy przyjaciel”, „Tysiąc przyjaciół” z cyklu: (Owce w sieci). Po prezentacji filmików nauczyciel zadaje pytanie: Czy warto mieć takich przyjaciół? Czy taka przyjaźń jest cenna? Czy taka przyjaźń jest bezpieczna?

5. Ewaluacja.

Nauczyciel pyta ucznia, co zapamiętał z zajęć. Jakie cechy powinien mieć prawdziwy przyjaciel? Uczeń prezentuje zrobiony przez siebie kaligram, odczytując z niego cechy przyjaciela.

Autor: Jolanta Grulkowska – Czytelniczka Portalu

Bibliografia i netografia:

1. Bruno Ferrero „Drogocenny kamień” – opowiadanie dostępne w Internecie:

 Drogocenny kamień – Opowiadania o przyjaźni – Adonai.pl

2. Karolina Makowiecka, Łukasz Miścicki „Moje relacje z ludźmi. Co osoba z niepełnosprawnością intelektualną powinna wiedzieć o związkach z innymi ludźmi” – publikacja dostępna na stronie:

Moje RELACJE.qxp (psoni.org.pl)

Czym jest kaligram:

Kaligramy, czyli rysowanie słowami (szkolapak.com)

Filmy z Youtube:

Owce w sieci – odc.2 – Tajemniczy Przyjaciel – YouTube

Tysiac przyjaciol – YouTube

Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Dodaj komentarz