Dzień Babci i Dziadka – scenariusz zajęć edukacyjnych dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną

Autor: Czytelnik Portalu Pedagogika Specjalna
Opublikowano: 11 stycznia 2021 roku.

Scenariusz zajęć edukacyjnych przeznaczony dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym II etap edukacyjny.

Umiejętności matematyczne w życiu codziennym.

Ośrodek tygodniowy: Moja rodzina

Ośrodek dzienny: Dzień Babci i Dziadka

Czas trwania zajęć:

4 godz. lekcyjne

Cele główne:

 • Kształtowanie pojęć związanych z pogodą, kalendarzem, czasem, listą obecności.
 • Utrwalenie daty obchodów Dnia Babci i Dziadka.
 • Rozpoznawanie wartości pieniędzy, posługiwanie się nimi.
 • Przygotowanie upominków dla Babci i Dziadka.

Cele operacyjne – uczeń:

 • określa pogodę, wskazuję datę, posługuje się pojęciami czasowymi, sprawdza listę obecności,
 • zna datę obchodów Dnia Babci i Dziadka,
 • posługuje się pieniędzmi 5, 10, 20 zł,
 • przygotowuje upominek dla babci i dziadka,
 • prawidłowo kojarzy zapoznany materiał, potrafi wręczyć przygotowany upominek, złożyć życzenia.

Metody pracy:

 • Metoda Ośrodków Pracy
 • słowna: pogadanka, dyskusja
 • ćwiczenia praktyczne: zabawa w kwiaciarnię – kupujemy kwiaty na Dzień Babci i Dziadka
 • poglądowa: obserwacja

Formy pracy:

 • indywidualna
 • grupowa

Środki dydaktyczne:

 • tablica obecności
 • kalendarz
 • termometr
 • zegar
 • gazetka tematyczna
 • etykiety kwiatów
 • cennik
 • ceny
 • banknoty i monety
 • karty pracy

1. Zajęcia wstępne

 • Wspólne powitanie

Nauczyciel wita się z uczniami, swobodna rozmowa dotycząca wspomnień dnia poprzedniego.

 • Sprawdzanie obecności

Nauczyciel odczytuje imiona i nazwiska uczniów. Uczniowie zaznaczają obecność.

 • Rozmowa

Wspólne ustalenie panującej pogody, pory roku (obserwowanie pogody za oknem) oraz charakterystycznych dla niej warunków pogodowych, temperatury, daty, pory dnia, godziny. Utrwalenie nazw pór roku, miesięcy, dni tygodnia.

 • Wprowadzenie do tematu zajęć

Rozmowa dotycząca zbliżającego się święta Dnia Babci i Dziadka. Utrwalenie daty obchodów święta, zaznaczenia wydarzenia na kalendarzu. Zapisanie tematu lekcji.

2. Zajęcia właściwe

 • Rozmowa kierowana

Jak okazujemy babci i dziadkowi szacunek w dniu ich święta? Co możemy wręczyć babci i dziadkowi?

 • Nauczyciel prezentuje kwiaty, jako upominek dla babci i dziadka. Zadaje pytanie, gdzie można kupić kwiaty?
 • Zabawa w kwiaciarnię

Każdy z uczniów otrzymuje zadanie dokonania zakupu określonych kwiatów – posługiwanie się pieniędzmi.

 • Życzenia dla babci i dziadka – kosz życzeń

Uczniowie odczytują samodzielnie lub z pomocą nauczyciela życzenia dla babci i dziadka, wrzucają etykiety do „kosza życzeń”. Zwrócenie uwagi na odpowiednie zachowanie podczas składania życzeń.

 • Ekspresja twórcza, laurka dla babci i dziadka z figur geometrycznych

Uczniowie samodzielnie lub z pomocą nauczyciela układają kształt kwiatów z figur geometrycznych, wg prezentowanego wzoru.

3. Zajęcia końcowe

 • Prezentacja wykonanych prac
 • Rozmowa podsumowująca nauczyciela z uczniami, dotycząca zdobytych wiadomości i odczuć dzieci związanych z zajęciami
 • Wypełnienie kart pracy
 • Karta 1. Karta z kalendarza
 • Karta 2. Zadanie z tekstem
 • Podsumowanie

Nauczyciel krótko (słownie) podsumowuje przebieg zajęć. Wyznacza zadanie domowe.

 • Pożegnanie

Nauczyciel żegna uczniów.

Pobierz scenariusz z załącznikami

Autor: Agnieszka Zielińska – Czytelniczka Portalu

Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Dodaj komentarz