Moja mama – scenariusz zajęć dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim w kl. I

Autor: Czytelnik Portalu Pedagogika Specjalna
Opublikowano: 7 maja 2020 roku.

Temat tygodniowy: Dzień Mamy

Temat dzienny: Moja mama

Edukacja polonistyczna

Cele:

 • rozwijanie umiejętności uważnego słuchania oraz skupiania uwagi
 • ćwiczenia w zapamiętywaniu poprzez uważne słuchanie
 • podkreślenie emocjonalnego stosunku córki/syna do mamy
 • wdrażanie do słuchania wiersza w skupieniu
 • wypowiadanie się na temat utworu na podstawie postawionych pytań
 • zachęcanie do wypowiadania się na tle grupy
 • ćwiczenie umiejętności pisania, w wyrazie „mama”

Metody:

 • metody podające: pogadanka, rozmowa, praca z wierszem
 • metoda problemowa: metoda sytuacyjna

Formy:

 • indywidualna
 • zespołowa

Środki dydaktyczne:

 • tekst wiersza J. Mackiewicza pt. Bukiet
 • prezentacja do wiersza
 • karty pracy ucznia

Czas trwania:

1 jednostka lekcyjna

Zapis tematu do dziennika:

Uważne słuchanie wiersza i udzielanie odpowiedzi na pytania do tekstu, układanie krótkich wypowiedzi na temat zbliżającego się święta, nauka pisowni wyrazu „mama”.

Przebieg zajęć:

1. Wprowadzenie w temat poprzez słuchanie wiersza J. Mackiewicza pt. Bukiet

W małym bukiecie majowe kwiatki

Zakwitły wczoraj na Święto Matki

Co w swoje święto Mama dostanie?

Tulipana od Adama

Konwalie od Partyka

Stokrotki od Dorotki

Bratki od Agatki

I dużo życzeń i buziaków

od swych kochanych dzieciaków.

Majowe kwiatki wstążką związane

Niech sto lat żyją mamy kochane.

2. Rozmowa kierowana na temat treści wiersza. Udzielenie odpowiedzi na pytania:

 • O czym opowiada wiersz?
 • O jakim święcie jest mowa w wierszu?
 • Jakie kwiaty mamy dostały od swoich dzieci? – prezentacja – załącznik nr 1 – odczytywanie zdań obrazkowo-wyrazowych.

3. Zapoznanie uczniów z tematem zajęć i genezą powstania tego święta – 26 maja to najpiękniejszy dzień w roku. Dzień ten ustalono po to, by uhonorować znaczenie święta matki w rodzinie i w społeczeństwie.

4. Zastępowanie wyrazu MATKA, innymi – „matka”, to słowo oficjalne, urzędowe, niemiłe dla ucha. Jak inaczej można mówić? – odczytywanie wyrazów – załącznik nr 2.

5. Pisownia wyrazu „mama” po śladzie i samodzielnie w zeszytach.

6. Podsumowanie zajęć: Dzieci w wierszu wręczyły bukiety swoim mamom. Teraz nasza kolej – odpowiadanie na pytanie: „Czego można życzyć mamom w dniu ich święta?”.

Pobierz scenariusz z załącznikami

Autor: Barbara Świta – Czytelniczka Portalu

Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Dodaj komentarz