Funkcjonowanie osobiste i społeczne – scenariusz „Sporty zimowe”

Autor: Czytelnik Portalu Pedagogika Specjalna
Opublikowano: 12 lutego 2020 roku.

I Informacje wstępne

Prowadzący:

Marzena Wtulich

Przedmiot:

funkcjonowanie osobiste i społeczne

Czas trwania zajęć:

45 min

Klasa:

VIII a (oddział dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym)

Ośrodek tygodniowy:

Bezpieczne ferie.

Ośrodek dzienny: 

Sporty zimowe.

Cel główny zajęć:

Poznanie zimowych dyscyplin sportowych.

Cele szczegółowe – uczeń:
 • utrwala zasady bezpieczeństwa podczas uprawiania sportów zimowych
 • kształtuje orientację w przestrzeni
 • dokonuje obliczeń matematycznych w zakresie 50
 • rozpoznaje cyfry
 • rozpoznaje litery, sylaby
 • czyta zdania
 • rozpoznaje sytuacje bezpieczne i niebezpieczne podczas zabaw zimowych
 • rozpoznaje i nazywa sprzęty sportowe i zimowe dyscypliny sportowe
 • rozpoznaje podstawowe kolory
 • dokonuje analizy i syntezy wyrazów SANKI, NARTY, ŁYŻWY
 • utrwala i rozpoznaje obraz graficzny liter S, N, Ł
 • tworzy makietę sportów zimowych
 • tworzy kodeks postępowania podczas zabaw, sportów zimowych.

Formy pracy:

 • indywidualna zróżnicowana
 • zbiorowa zróżnicowana

Metody pracy:

 • elementy metody Ośrodków Pracy
 • oparte na obserwacji: pokaz
 • oparte na słowie: rozmowa dydaktyczna
 • oparta na praktycznej działalności uczniów: metoda ćwiczebna, aktywizująco – zadaniowa

Środki dydaktyczne:

koperty z działaniami matematycznymi, plansza z oknami przedstawiająca dyscypliny sportowe i wprowadzająca do tematu, sylaby z hasłem tematycznym, sprzęty sportowe, ilustracje przedstawiające sprzęty sportowe i dyscypliny sportowe, ilustracje przedstawiające bezpieczne i niebezpieczne sytuacje podczas zabaw zimowych, kolorowe magnesy, karty pracy z zadaniami, kukiełki przedstawiające sportowców, hasła na patykach, etykiety z nazwami dyscyplin sportowych, etykiety z nazwami sprzętów sportowych, rozsypanki wyrazowe, zbiory liter, styropianowa makieta, cukierki, etykiety z imionami, etykiety miesięcy, dni tygodnia, kalendarze pogody

II Przebieg zajęć

Zajęcia wstępne
 1. Powitanie.
 2. Wybranie etykiet z imionami i zaznaczenie na tablicy obecności.
 3. Określenie liczebności uczniów w klasie.
 4. Określenie pory roku, daty.
 5. Obserwacja stanu pogody, zaznaczenie emblematów na tablicy pogody.  
Zajęcia zasadnicze

1. Wprowadzenie do tematu.

Ułożenie hasła „Sporty zimowe” – kształtowanie orientacji kierunkowej, umiejętności operacji na liczbach, umiejętności rozpoznawania sylab.

 • Uczniowie kształtując orientację kierunkową wybierają właściwe koperty z zadaniami, które umieszczone są w określonych miejscach, wykonują działania matematyczne, które są w kopertach, następnie odnajdują wynik umieszczony na planszy z oknami przedstawiającymi krajobraz zimowy. W oknach znajdują się sylaby wraz z ilustracjami dyscyplin sportowych.

2. Prezentacja sprzętów zimowych – poznanie zimowych dyscyplin sportowych.

 • Uczniowie wybierają spośród różnych sprzętów sportowych tylko te, które dotyczą sportów zimowych, dobierają ilustracje i etykiety wyrazowe.
 • Uczniowie sprawdzają na planszy z okiennicami jakie dyscypliny sportów się tam znajdują (jazda figurowa, hokej na lodzie, jazda szybka na lodzie, saneczkarstwo, skoki narciarskie, slalom narciarski), dobierają etykiety z nazwami dyscyplin.

3. Prezentacja ilustracji przedstawiającej bezpieczne i niebezpieczne sytuacje podczas uprawiania sportów zimowych – rozmowa dydaktyczna.

 • Uczniowie segregują ilustracje w odpowiednie miejsca.
 • Uczniowie wyjaśniają zasady bezpieczeństwa.

4.  Praca w zeszytach.

 • Ćwiczenia wstępne:

– samodzielne pisanie/odwzorowywanie imienia i nazwiska, dnia tygodnia, pory roku

– zaznaczenie aktualnej daty na kalendarzu.

 •  Karty pracy indywidualnej:

– podpisywanie ilustracji przedstawiających dyscypliny sportowe/dobieranie etykiet do ilustracji przedstawiającej narty, łyżwy, sanki – odwzorowywanie pisma

 – układanie zdań z rozsypanki wyrazowej – samodzielny pisanie/odnalezienie liter (s, n, ł) w zbiorze liter.

Zajęcia końcowe

1. Podsumowanie wiadomości poznanych w trakcie zajęć – wykonanie makiety „Sporty zimowe z kodeksem postępowania”.

 • Uczniowie wybierają spośród papierowych postaci sportowców tylko sportowców sportów zimowych, dobierają podpisy, umieszczają na styropianowej makiecie.
 • Spośród różnych haseł wybierają właściwe i tworzą kodeks postępowania podczas zabaw zimowych, umieszczają w wyznaczone miejsce na makiecie.

2. Ocena pracy i nagrodzenie lodowymi cukierkami.

3. Pożegnanie uczniów.

Funkcjonowanie osobiste i społeczne – scenariusz zajęć opracowała: Marzena Wtulich – Czytelniczka Portalu

Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Dodaj komentarz