Hejt – internetowa mowa nienawiści – scenariusz zajęć dla uczniów z niepełnosprawnością

Autor: Czytelnik Portalu Pedagogika Specjalna
Opublikowano: 24 maja 2019 roku.

Temat: Hejt – internetowa mowa nienawiści.

 

Rodzaj zajęć: Zajęcia z wychowawcą

Klasa: III gimnazjum (oddział dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim)

Czas trwania: 45 min.

Cel ogólny:

Zapoznanie uczniów ze zjawiskiem „hejtu” oraz uwrażliwienie na problem obrażania się w Internecie.

Cele operacyjne – uczeń:

 • wymienia nazwy różnych portali społecznościowych np. Facebook, Twitter, YouTube
 • definiuje czym są media społecznościowe oraz wskazuje ich funkcje
 • wskazuje korzyści i zagrożenia płynące z korzystania z internetowych portali społecznościowych
 • definiuje i zapisuje czym jest „hejt”
 • dobiera znaki graficzne do pary
 • wskazuje komentarze jako najczęstszą formę „hejtu” w Internecie
 • wymienia zasady antyhejtowe
 • wskazuje sposoby radzenia sobie z hejtem
 • charakteryzuje uczucia jakie mogą towarzyszyć odbiorcy hejtu

Metody pracy:

 • pogadanka
 • pokaz – prezentacja multimedialna „Przypadki” oraz film „Dodaj do znajomych”
 • praktycznego działania

Formy pracy:

 • indywidualna
 • grupowa
 • zespołowa

Środki dydaktyczne: stojaki z etykietami nazw portali społecznościowych, plakat ze zdjęciami uczniów i komentarzami, plakat „HEJT” wraz ze znakami graficznymi i litrami do szyfru, prezentacja multimedialna „Przypadki”, film „Dodaj do znajomych”, plansze o uczuciach bohaterów, plansza z „zasadami antyhejtowskimi”, telewizor, mazaki, klej, poduszki, „kciuki” na patykach.

Przebieg zajęć

1. Sprawdzenie obecności i zapisanie tematu lekcji: „Hejt – internetowa mowa nienawiści”.

2. Ćwiczenie rozluźniające „Głuchy telefon inaczej”.

Uczniowie wraz z nauczycielem tworzą pociąg. Żaden z uczestników nie może odwracać się do tyłu do momentu, aż poczuje na ramieniu rękę uczestnika stojącego za nim. Nauczyciel stoi na końcu kolejki, pokazuje uczniowi przed sobą ruch, który musi on przekazać dalej. Po zakończonym ćwiczenia uczniowie siadają na poduszkach.

3. Odczytanie etykiet z nazwami różnych mediów społecznościowych. Odpowiedzi na pytania nauczyciela:

 • Czym są portale społecznościowe?
 • Kto korzysta z mediów społecznościowych?
 • Co umieszcza się na takich portalach?
 • Co dzieje się w przypadku umieszczenia nowego zdjęcia czy postu?
 • Czy dostęp do umieszczonych zdjęć czy komentarzy w Internecie jest trudny?

4. Prezentacja – plakat przedstawiający zdjęcia uczniów wraz ich komentarzami.

Zadaniem uczniów jest scharakteryzowanie uczuć towarzyszących przy otrzymywaniu pozytywnych komentarzy.

5. Ułożenie hasła „HEJT” – nazwanie przez uczniów ogólnie rozumianego i negatywnego zjawiska spotykanego w Internecie.

6. Plakat „HEJT”:

a) zdefiniowanie i zapisanie przez uczniów pojęcia „hejtu”

b) wskazanie przez uczniów najczęstszej formy hejtu w Internecie – dobranie tych samych znaków graficznych, przyporządkowane litery utworzą hasło ”KOMENTARZE”.

7. Prezentacja multimedialna „Przypadki hejtu”. Nauczyciel prezentuje 3 przypadki hejtu. Zadaniem uczniów jest zastanowienie się nad odpowiedzią na pytania:

 • Jak oceniacie zachowania osób hejtujących? Jak myślicie dlaczego tak się zachowywały?
 • Jak w takich sytuacjach powinny się zachowywać ofiary?
 • Jak inaczej mogli się zachowywać sprawcy hejtu?
 • Co powinni zrobić świadkowie?

8. Prezentacja filmu „Dodaj do znajomych”.

9 Podział uczniów na 2 grupy. Rozdanie plansz z pytaniami przez nauczyciela. Zadaniem każdej grupy jest wczucie się w sytuację bohaterów filmu i zastanowienie się nad odpowiedzią na pytania:

a) grupa pierwsza „Jak mogła poczuć się Asia, gdy Adam ją obraził? – podać przykłady

b) grupa druga „Co poczuł Adam gdy obraził Asię? – podać przykłady.

10. Każda z grup prezentuje swoje wyniki. Na koniec wspólnie udzielają odpowiedzi na pytanie zadane przez nauczyciela „Dlaczego Adamowi trudno było obrazić Asię w realu?”

11. Prezentacja plakatu z „Zasadami antyhejtowskimi”. Omówienie zaprezentowanych zasad. Złożenie podpisu przez uczniów pod hasłem „ Hejtowi mówimy NIE!!!”

12. Ewaluacja zajęć „Daj lajka”. Każdy z uczniów otrzymuje po dwie etykiety na patykach „kciuk w górę i w dół”. Zadaniem uczniów jest danie lajka, jeśli z każdym zadanym przez nauczyciela pytaniem się zgadzają:

 • Czy zajęcia Wam się podobały?
 • Czy dowiedziałeś się czegoś nowego?
 • Czy wykorzystacie to, czego się nauczyliście?

 

Autor: Joanna Welenc – Czytelniczka Portalu

 

Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Dodaj komentarz