Indywidualny program zajęć

Opublikowano: 1 września 2015 roku

programIndywidualny program zajęć został opracowany dla dziecka z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, wynikającą z mózgowego porażenia dziecięcego. Program jest przewidziany do realizacji podczas zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.

 

Przykładowy IPET

Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Dodaj komentarz