Rozwijanie inteligencji wielorakich – inteligencja kinestetyczna

Autor: Czytelnik Portalu Pedagogika Specjalna
Opublikowano: 13 lutego 2020 roku.

Temat: Rozwój świadomości własnego ciała – inteligencja kinestetyczna

Liczba uczniów:

dowolna

Cel główny:
  • Rozwój umiejętności uczniów w obszarze inteligencji kinestetycznej – ruchowej
Cele szczegółowe:
  • Rozwój aktywności ruchowej
  • Doskonalenie ruchu gimnastycznego – koordynacji, elastyczności ciała
  • Doskonalenie ruchu scenicznego – umiejętności naśladowania, improwizacji
  • Doskonalenie ruchu manualnego – koordynacji, sprawności manualnej
Metody:

słowna, oglądowa, stacji zadaniowych

Forma:

indywidualna, zbiorowa, grupowa

I Wstęp

Prowadzone przeze mnie zajęcia rozwijające świadomość własnego ciała mają charakter zabawowy. Skupiam się na rozwijaniu sprawności manualnej rąk i koordynacji wzrokowo-ruchowej. Ze względu na ograniczenia ruchowe uczniów z niepełnosprawnością intelektualną, ruch gimnastyczny kształtuję i rozwijam podczas swobodnych zabaw.

Uczniowie odgrywają role, które odzwierciedlają gestem, ruchem ciała – wyrażaniem emocji, nastroju. Uczestniczą w zabawach orientacyjno-porządkowych, rytmicznych, rytmiczno-muzycznych i tanecznych. Odgrywanie ról przy muzyce to najbardziej ulubiona forma zabawowa uczniów. Rozwijając inteligencję kinestetyczną, zaczynam od zadań manualnych i metody stacji zadaniowych.

II Realizacja zadań

Pierwsza stacja zadaniowa – zajęcia manualne związane z pisaniem, rysowaniem, wycinaniem i klejeniem

Uczniowie w zależności od umiejętności i wieku, mają przydzielone różne zadania do wykonania. Są to indywidualne karty pracy związane z rysunkiem, wycinaniem i klejeniem np. łączenie kropek, wodzenie po śladzie, kolorowanie obrazków, wycinanie, układanie historyjek obrazkowych i klejenie.

Druga stacja zadaniowa – zajęcia konstrukcyjne

Uczniowie konstruują różne kształty z klocków plastikowych różnej wielkości, figur piankowych różnej wielkości. Przydział zadań dostosowany do sprawności manualnej i intelektualnej uczniów.

Trzecia stacja zadaniowa – rozpoznawanie kształtów i faktury przez dotyk

Nauczyciel gromadzi wszystkie dzieci przy jednej stacji zadaniowej. Na stole jest przygotowany worek z przedmiotami o różnej fakturze i kształtach. Każdy uczeń po kolei wybiera jeden przedmiot. Poprzez dotyk  rozpoznaje przedmiot i próbuje go nazwać.

Czwarta stacja zadaniowa – modelowanie

Uczniowie młodsi modelują w plastelinie i ciastolinie, uczniowie starsi w masie solnej, glinie rzeźbiarskiej. Temat prac dowolny lub zaproponowany przez nauczyciela.

Zabawy ruchowe

Ćwiczenie pierwsze – Nauczyciel czyta krótkie opowiadania. Dzieci odgrywają role bohaterów lub innych postaci drugoplanowych. Obrazują za pomocą gestów, mimiki twarzy – nastroje i emocje wynikające z przeczytanych przez nauczycieli krótkich opowiadań.

Ćwiczenie drugie – Uczniowie biorą udział w różnych zabawach rytmicznych, rytmiczno-muzycznych: zabawy w maszerowanie, ćwiczenia usprawniające dużą i małą motorykę, ćwiczenia koordynacji wzrokowo-ruchowej.

Ćwiczenie trzecie – Zabawy taneczne. Zabawy ruchowe rozwijające wszystkie grupy mięśniowe przy muzyce – swobodny taniec przy muzyce.

Elementy gimnastyki twórczej improwizacji ruchowej Rudolfa Labana. Zgodnie z tą koncepcją ćwiczenia gimnastyczne mają formę zadań otwartych, które zapewniają swobodę i możliwość decydowania o sposobie wykonywania ruchu, a tym samym wyrażania swojej indywidualności przez uczniów. Zatem uczeń jest twórcą własnego indywidualnego ruchu.

Ćwiczenie czwarte – Zabawy z piłką. Można stosować piłki różnej wielkości w sali gimnastycznej lub na boisku szkolnym. W świetlicy szkolnej dzieci bawią się balonami, piłeczkami do ping ponga, plastikowymi piłkami do kręgli. Przykłady zabaw: np. taniec z balonami, podrzucanie, odbijanie. Rzuty do celu różnymi piłkami. Gra w kręgle, toczenie, podawanie, podrzucanie piłek etc…

III Zakończenie

Nauczyciel rozdaje uczniom własnoręcznie wykonane medale za aktywny udział w zadaniach. Na zakończenie uczniowie relaksują się na dywanie – słuchają muzyki relaksacyjnej, wyciszającej.

Zajęcia realizowane w świetlicy szkoły specjalnej

Materiał opracowany na podstawie certyfikowanego szkolenia „Rozwijanie inteligencji wielorakich w przedszkolu i w szkole”

Autor: Renata Czorny – Czytelniczka Portalu

Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Dodaj komentarz