« IPET dla ucznia z umiarkowaną niepełnosprawnością intelektualną

Indywidualny-Program-Edukacyjno-Terapeutyczny-dla-ucznia-z-niepełnosprawnością-intelektualną-w-stopniu-umiarkowanym

indywidualny-program-edukacyjno-terapeutyczny-dla-ucznia-z-niepelnosprawnoscia-intelektualna-w-stopniu-umiarkowanym

Dodaj komentarz