Konspekt indywidualnych zajęć rewalidacyjno – wychowawczych

Autor: Czytelnik Portalu Pedagogika Specjalna
Opublikowano: 8 stycznia 2019 roku.

Konspekt indywidualnych zajęć rewalidacyjno – wychowawczych

Data:……- czwartek – kolor niebieski

Miejsce zajęć: dom wychowanki

Czas trwania zajęć: 2 godziny (2 x 60 minut), 1100– 1300

Metody pracy:

  • sensoplastyka
  • terapia neurotaktylna S. Masgutovej
  • metody AAC – model komunikacji aktywnej wg M. Grycman
  • strategia ręki

Formy pracy: indywidualna, podzielona na trzy części (zajęcia wstępne, właściwe, końcowe)

Cele zajęć:

  • budowanie poczucia bezpieczeństwa poprzez stały kontakt emocjonalny z wychowanką oraz stałą strukturę zajęć
  • wspomaganie budowania świadomości ciała i przestrzeni

Cele terapeutyczne:

  • rozwijanie czucia głębokiego
  • doświadczanie wpływania na własną sytuację, prowokowanie dziewczynki do sygnalizowania ciałem, że „chce jeszcze”
Przebieg zajęć rewalidacyjno – wychowawczych

I zajęcia wstępne

1. Powitanie dziewczynki piosenką „Witaj, jak się masz…”

2. Zaproszenie do zabawy poszczególnych części ciała przez odśpiewanie piosenki „Witam Twoje ręce (2x) witam je i zapraszam do zabawy (2x) twoje ręce.” Nauczyciel mówi: Twoje ręce będą pracować, ręka prawa i ręka lewa. „Witam twoje nogi (2x) witam je i zapraszam do zabawy (2x) twoje nogi”. Nauczyciel mówi: Twoje nogi będą pracować, noga prawa i noga lewa.

3. Ustalenie dnia tygodnia z wykorzystaniem bębenka, kolorowych okularów – pokazanie koloru przydzielonego do danego dnia – niebieski, latarki z właściwym kolorem dnia oraz etykiety z dniem tygodnia w danym kolorze.

4. Zabarwienie wody w butelce barwnikiem spożywczym w kolorze niebieskim, próby samodzielnego wyboru wychowanki wzrokiem właściwego koloru z dwóch demonstrowanych.

5. Demonstracja zdjęcia krzesła rehabilitacyjnego, przeniesienie dziewczynki do krzesła.

6. Ustalenie pogody: obserwacja pogody przez okno, wybór jednej etykiety z pogodą z dwóch demonstrowanych wykorzystując wzrok.

II zajęcia właściwe

1. Zabawy sensoplastyczne (praca w mące ziemniaczanej, zabarwienie jej niebieską wodą z butelki) – ciecz nienewtonowska.

Czynności porządkowe, wyjście do łazienki w celu umycia rąk.

2. Zabawa ruchowa – wirowanie w krześle rehabilitacyjnym w rytm muzyki: rozwijanie i wzmacnianie aktywności dziewczynki, aby aktywność stawała się zachowaniem komunikacyjnym (rozpisana strategia jest ujęta w IPRW).

3. Demonstracja zdjęcia łóżka rehabilitacyjnego, przeniesienie dziewczynki do łóżka.

4. Ćwiczenia z zakresu terapii neurotaktylnej (wybrane kroki terapii neurotaktylnej dla dziewczynki są zawarte w IPRW).

III zajęcia końcowe

1. Słuchanie literatury dziecięcej czytanej przez nauczyciela, wychowanka sama decyduje o wyborze książeczki kierując na nią wzrok (próby).

2. Pożegnanie dziewczynki piosenką „Żegnaj, nadszedł czas…”.

 

Konspekt indywidualnych zajęć rewalidacyjno – wychowawczych opracowała: Ewa Kalbarczyk

Materiał został nadesłany przez Czytelniczkę Portalu Pedagogika Specjalna – portal dla nauczycieli

 

Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Dodaj komentarz