Konspekt integracyjnych zajęć sportowych

Autor: Czytelnik Portalu Pedagogika Specjalna
Opublikowano: 26 sierpnia 2019 roku.

Niepełnosprawny chłopiec na placu zabaw na huśtwace

Konspekt integracyjnych zajęć sportowych

„Dzień uśmiechu i radości”

przeznaczony dla uczniów
z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim
Uczestnicy:

wychowankowie SOSW nr 2 w Lublinie oraz pełnosprawni uczniowie kl. VIII a SP nr 51 im. JP II w Lublinie

Miejsce zajęć:

boisko przed szkołą

Czas trwania zajęć:

2 godziny (2×60 minut)

Metody pracy:
 • oparte na słowie
 • oparte na praktycznym działaniu
 • oparte na stymulacji wielozmysłowej
Formy pracy:

indywidualna, grupowa

Zasady:
 • dostosowanie poziomu i tempa zajęć do psychofizycznych możliwości osób niepełnosprawnych
Cele zajęć:
 • integracja dzieci pełnosprawnych i niepełnosprawnych
 • nabywanie umiejętności nawiązywania kontaktów interpersonalnych poprzez wspólną zabawę
 • nabywanie przez dzieci umiejętności współuczestnictwa w grupie
 • kształtowanie umiejętności akceptacji innej osoby, doświadczanie pozytywnych emocji w kontakcie z innymi dziećmi
Cele terapeutyczne:
 • wyzwalanie kreatywności, spontaniczności u dzieci i młodzieży
 • pobudzanie wychowanków i uczniów do aktywności zadaniowej
 • rozbudzanie poczucia sprawczości
 • nabywanie umiejętności dostrzegania innej osoby podczas aktywności
 • kształtowanie poczucia własnej wartości i dostrzegania mocnych stron u innych

Przebieg zajęć

 1. Powitanie uczestników wspólną piosenką: „Wszyscy są, witam Was zaczynamy już czas. Jestem Ja jesteś Ty, raz, dwa, trzy” *2.
 2. Uczestnicy zabawy losują kolorowe karteczki, które przyklejają sobie
  w widocznym miejscu. Jednocześnie karteczki tworzą drużyny w danym kolorze.
 3. Każda z drużyn podchodzi do koloru chusty, jaki wylosowała na karteczkach. Młodzież z SP 51 zapisuje na karteczkach imiona swoje i swoich niepełnosprawnych kolegów.
 4. Małe, kolorowe drużyny wyśpiewują/wykrzykują werbalnie i z użyciem komunikatorów swój okrzyk bojowy.
 5. Szukanie przez drużyny piłek w kolorze chusty rozrzuconych po całym terenie boiska.
 6. Rzuty piłek na chusty i zabawa chustami (każda drużyna robi to w swoim tempie).
 7. Zadanie: Pokaż ile masz siły – mięcie gazet i rzuty kulkami na chustę w kolorze swojej drużyny.
 8. Tor przeszkód: slalom, kurtyna, tunel, kręgle. Młodzież z SP 51 tworzy pary lub trójki z wychowankami i wspólnie zaliczają kolejne zadania.
 9. Ping – pong, młodzież pomaga trzymać paletki niepełnosprawnym kolegom oraz trafiać w przyczepione piłeczki do drabinek.
 10. Zwijanie wstążki na patyku z przymocowaną zabawką.
 11. Powrót na swoje drużynowe chusty, wyśpiewanie okrzyku zwycięstwa werbalnie i z użyciem komunikatorów.
 12. Piknik na chustach przy muzyce, rozdanie dyplomów.
 13. Pożegnanie uczestników dnia uśmiechu i radości.

Konspekt integracyjnych zajęć sportowych opracowała: Ewa Kalbarczyk – Czytelniczka Portalu

Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Dodaj komentarz