Konspekt katechezy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną

Autor: Czytelnik Portalu Pedagogika Specjalna
Opublikowano: 11 września 2019 roku.

Temat katechezy: 10 Przykazań Bożych

Grupa:

Uczniowie z autyzmem z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym, kl. IV-VIII

Cel ogólny:

Przybliżenie pojęcia 10 Przykazań Bożych

Cele operacyjne – uczeń:

 • rozpoznaje na zdjęciu/obrazku tablicę z 10 Przykazaniami Bożymi, Mojżesza, Górę Synaj
 • dopasowuje na planszy litery do napisu Mojżesz
 • układa wg wzoru etykiety z 10 Przykazaniami Bożymi

Pomoce dydaktyczne:

 • zdjęcie/obrazek z Mojżeszem trzymającym 10 Przykazań Bożych na Górze Synaj oraz etykiety: 10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH, MOJŻESZ, GÓRA SYNAJ
 • plansze z napisem Mojżesz oraz literki M, O, J, Ż, E, S, Z do dopasowywania na planszy
 • obrazek do kolorowania z Mojżeszem z 10 Przykazaniami Bożymi na Górze Synaj i przyklejenia w zeszycie
 • kredki, klej, zeszyt ucznia
 • plansze z wykropkowanym napisem 10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH, MOJŻESZ, GÓRA SYNAJ
 • odtwarzacz CD, płyta z religijnymi piosenkami

Plan katechezy

1. Przywitanie uczniów

2. Modlitwa

 • Uczniowie wraz z katechetą mówią Modlitwę do Anioła Stróża
 • Wychowankowie otrzymują planszę z fragmentami Modlitwy Pańskiej (fragmenty są ponumerowane), ich zadaniem jest ułożenie fragmentów w odpowiedniej kolejności – z pomocą katechety lub samodzielnie odczytują Modlitwę Pańską

3. Zainteresowanie uczniów

 • Prezentacja dużego obrazka z Mojżeszem trzymającym 10 Przykazań Bożych na Górze Synaj
 • Katecheta wskazuje na obrazku: Mojżesza, 10 Przykazań Bożych, Górę Synaj
 • Katecheta prosi wychowanków o dopasowanie etykiet do właściwych elementów oraz o odczytanie lub wskazanie danego elementu

4. Opracowanie tematu różnymi metodami

 • Dopasowywanie liter do planszy
 • Kolorowanie obrazka z Mojżeszem z 10 Przykazaniami Bożymi na Górze Synaj i przyklejenie go w zeszycie
 • Pisanie po śladzie: 10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH, MOJŻESZ, GÓRA SYNAJ
 • Odtwarzacz CD, płyta z religijnymi piosenkami

5. Utrwalanie materiału

 • Gra planszowa 10 Przykazań Bożych

6. Modlitwa

Autor: mgr Katarzyna Krysik – Czytelniczka Portalu

Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Dodaj komentarz