Konspekt katechezy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną

Autor: Czytelnik Portalu Pedagogika Specjalna
Opublikowano: 6 lutego 2019 roku.

kościół, okna z witrażami

Temat katechezy: W kościele

Grupa: uczniowie z autyzmem z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym, klasy IV-VIII

Dział tematyczny: Kościół jako szczególne miejsce spotkania z Bogiem

Cel ogólny: Przybliżenie pojęcia Kościół

Cele operacyjne:

 • uczeń rozpoznaje na zdjęciu/obrazku kościół
 • uczeń spośród różnych obrazków wskazuje te, na których jest kościół
 • uczeń wie, w jaki dzień tygodnia chodzimy do kościoła

Pomoce dydaktyczne:

 • zdjęcie/obrazek kościoła
 • małe obrazki z kościołem oraz z innymi budynkami
 • plansza z dniami tygodnia
 • obrazek do wyklejenia i pokolorowania z kościołem
 • kredki, kolorowy papier, klej, zeszyt ucznia
 • plansze z wykropkowanym napisem KOŚCIÓŁ
 • obrazki z właściwym i niewłaściwym zachowaniem w kościele oraz 2 plansze: TAK, NIE
 • odtwarzacz CD, płyta z piosenką: Jak odnaleźć mam Jezusa?
PLAN KATECHEZY
 1. Przywitanie uczniów
 2. Modlitwa
 • uczniowie wraz z katechetą mówią Modlitwę do Anioła Stróża
 • wychowankowie otrzymują planszę z fragmentami Modlitwy Pańskiej (fragmenty są ponumerowane), ich zadaniem jest ułożenie fragmentów w odpowiedniej kolejności – z pomocą katechety lub samodzielnie odczytują Modlitwę Pańską
 1. Zainteresowanie uczniów
 • prezentacja dużego obrazka z kościołem
 • katecheta zaznacza, że jest to szczególne miejsce spotkania z Bogiem
 • katecheta pyta czy ktoś wie, jak nazywa się ten budynek, dzieci samodzielnie lub z pomocą nazywają budynek
 1. Opracowanie tematu różnymi metodami
 • dopasowywanie małych obrazków z kościołem do dużego obrazka
 • praca plastyczna – wyklejanie kolorowym papierem dachu kościoła (wydzieramy papier), pozostałą część obrazka kolorujemy, wklejanie obrazka do zeszytu
 • składanie przeciętego obrazka kościoła – 4 różne, zamiana, każdorazowo dzieci mówią, co jest na obrazku
 • łączenie kropek na planszy – napis kościół
 • katecheta pyta, w jaki dzień tygodnia chodzimy do kościoła – podpowiedzią będzie plansza z dniami tygodnia
 • jak zachowywać się w kościele – katecheta prezentuje zestaw różnych obrazków prezentujących zachowanie w kościele oraz 2 plansze TAK i NIE, katecheta wraz z wychowankami segregują obrazki we właściwy sposób, potem ponownie starają się zrobić to samodzielnie
 1. Utrwalanie materiału
 • Piosenka z gestami: Jak odnaleźć mam Jezusa?
 • Religijne memo W kościele
 • Prezentacja obrazka z kościołem
 1. Modlitwa

 

Konspekt katechezy opracowała: Katarzyna Krysik

Materiał nadesłany przez Czytelniczkę portalu Pedagogika Specjalna – portal dla nauczycieli

 

Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Dodaj komentarz