Konspekt konkursu matematycznego w klasie 4, 5, 6 szkoły podstawowej dla uczniów z lekką niepełnosprawnością intelektualną

Autor: Czytelnik Portalu Pedagogika Specjalna
Opublikowano: 24 maja 2023 roku.

Konkurs matematyczny pt. „Mistrz matematyki”.

Prowadzący:

Klasa: 4 – 5 – 6 sp

Czas trwania:

Data: 

Cele konkursu:

 • utrwalenie pojęć związanych z matematyką,
 • rozwijanie myślenia matematycznego,
 • rozwijanie wyobraźni i logicznego myślenia,
 • budzenie nawyku zdrowego współzawodnictwa.

Cele operacyjne:

1. Wiadomości

Uczeń:

 • zna pojęcia matematyczne: suma, różnica, iloczyn, iloraz,
 • zna własności mnożenia: przemienność mnożenia,
 • zna rzymski system zapisywania liczb,
 • wie, jak obliczyć zadanie tekstowe.

2. Umiejętności

Uczeń umie:

 • dodawać oraz odejmować liczby naturalne w zakresie 10000 sposobem pisemnym,
 • dokonać obliczeń w zakresie tabliczki mnożenia w zakresie 100,
 • dzielić liczby naturalne w zakresie 40,
 • zapisać liczby w systemie rzymskim,
 • rozwiązać zadanie tekstowe.

3. Postawy:

Uczeń:

 • aktywnie pracuje na lekcji zdobywając i utrwalając wiadomości i umiejętności.
 • prezentuje opracowane zadania.

Formy pracy:

 • praca indywidualna – rozwiązywanie zadań konkursowych

Metody pracy:

 • metoda praktyczna – ćwiczenia
 • uczenie się przez przyswajanie
 • uczenie się przez działanie

Przebieg konkursu:

 1. Powitanie uczestników konkursu i jury konkursu.
 2. Przedstawienie zasad konkursu.
 3. Przydzielenie uczniów do odpowiednich stanowisk.
 4. Nauczyciel przedstawia kolejno zadania, uczniowie pracując indywidualnie rozwiązują zadania, po czym prezentują rozwiązania.
 5. Rozwiązywanie zadań.
 6. Podsumowanie konkursu. Przeliczenie punktów.
 7. Ogłoszenie wyniku konkursu i wręczenie dyplomów oraz nagród.

Zadanie 1. Dokończ zdania.

 1. Wynik dodawania to ………………………………..
 2. Wynik odejmowania to …………………………….
 3. Wynik mnożenia to …………………………………
 4. Wynik dzielenia to ………………………………….

Maksymalna liczba punktów do uzyskania – 4 punkty.

Zadanie 2. Wykonaj działania.

Uczniowie otrzymują 10 małych kartek, na każdej kartce jest jedno działanie do rozwiązania:

1 kartka –  dodawanie liczb naturalnych w zakresie 10000 sposobem pisemnym:

1476 + 2844 = 4320,  2396 + 2805 = 5201,  6988 + 2467 = 9455,  3749 + 2262 = 6011,  4782 + 2239 = 7021,  3987 + 4659 = 8646,  5794 + 2438 = 8232,  6979 + 2458 = 9437,  2658 + 3297 = 5955,  1738 + 3272 = 5010

1 kartka – odejmowanie liczb naturalnych w zakresie 10000 sposobem pisemnym:

752 – 537 = 215,  5183 – 2945 = 2238,  8263 – 5948 = 2315,  3470 – 1745 = 1725, 

8074 – 4758 = 3316,  4074 – 2835 = 1239,  6297 – 4678 = 1619,  7062 – 3849 = 3213,   3240 – 1725 = 1515,  2593 – 1675 = 918

7 kartek – działania z tabliczki mnożenia: 2 • 8 = 16,  3 • 3 = 9,  3 • 5 = 15,  3 • 9 =27, 

4 • 4 = 16,  5 • 5 = 25,  6 • 6 = 36,  2 • 7 = 14,  3 • 4 = 12,  7 • 10 = 70,  4 • 7 = 28, 

5 • 9 = 45,  6 • 7 = 42,  7 • 7 = 49,  7 • 9 = 63,  8 • 8 = 64,  2 • 9 = 18,  3 • 6 = 18, 

5 • 6 = 30,  9 • 9 = 81,  4 • 6 = 24,  3 • 8 = 24,  5 • 7 = 35,  6 • 8 = 48,  4 • 9 = 36, 

5 • 8 = 40,  7 • 8 = 56,  8 • 9 = 72,  3 • 7 = 21,  4 • 8 = 32,  6 • 9 = 54,  2 • 6 = 12, 

4 • 5 = 20, 4 • 10 = 40

1 kartka – dzielenie liczb w zakresie 40: 18 : 6 = 3,  21 : 3 = 7,  27 : 3 = 9,  24 : 4 = 6, 

24 : 3 = 8,  24 : 6 = 4,  28 : 4 = 7,  32 : 4 = 8,  16 : 4 = 4

Zadaniem uczniów jest obliczenie działania i wpisanie odpowiedniego wyniku.

Maksymalna liczba punktów do uzyskania – 10 punktów.

Zadanie 3. Uzupełnij odpowiednie liczby używając znaków rzymskich.

1 – I                                                                               11 –

2 –                                                                                 12 – XII

3 – III                                                                             13 – XIII

4 –                                                                                 14 –

5 – V                                                                             15 –

6 –                                                                                 16 – XVI

7 – VII                                                                           17 –

8 – VIII                                                                          18 – XVIII

9 –                                                                                 19 –

10 – X                                                                           20 –

Maksymalna liczba punktów do uzyskania – 10 punktów.

Zadanie 4. Rozwiąż zadanie tekstowe.

Uczniowie otrzymują kartkę z treścią zadania. Zadaniem uczniów jest obliczenie zadania oraz udzielenie odpowiedzi.

Ola ma 32 znaczki. Tomek ma 4 razy mniej znaczków od Oli. Ile znaczków ma Tomek?

1 punkt – wybranie odpowiedniego działania arytmetycznego

1 punkt – rozwiązanie działania

1 punkt – odpowiedź

Maksymalna liczba punktów do uzyskania – 3 punkty.

Łącznie w konkursie można zdobyć 27 punktów.

W przypadku remisu przewidziane jest następujące zadanie dodatkowe:

1. Dodawanie, odejmowanie oraz mnożenie liczb w rachunku pamięciowym.

Przykłady:

 1. 7 + 8                                d) 14 – 7                         g) 3 x 9
 2. 9 + 6                                e) 16 – 9                         h) 4 x 7
 3. 5 + 9                                f)  15 – 8                         i ) 6 x 8

Konspekt konkursu matematycznego opracowała: Joanna Wolicka-Singh – Czytelniczka Portalu

Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Dodaj komentarz