Konspekt lekcji z matematyki dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim

Autor: Czytelnik Portalu Pedagogika Specjalna
Opublikowano: 27 sierpnia 2016 roku.

Informacje wstępne
Prowadząca : Monika Wolf
Data : 03.12.2014r.
Klasa : IVa -Va – VIa – uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim
Przedmiot : matematyka

Temat lekcji : Jednostki miary używane przy ważeniu.
Cele lekcji w języku ucznia:
-posługuję się jednostkami masy

,,Nacobezu”
kl. IV
-wymieniam jednostki masy
– dodaję jednakowe masy

kl. V-VI
-zamieniam dekagramy na kilogramy
-dodaję różne jednostki masy

Pytanie kluczowe

  • Co waży więcej 1 kilogram ryżu czy 100 dekagramów ryżu?

Treść podstawy programowej:
12. Obliczenia praktyczne : uczeń zamienia i prawidłowo stosuje jednostki masy:
gram, kilogram,dekagram,tona.

Metody pracy: działań praktycznych, praca w grupach, doświadczenie
Środki dydaktyczne: waga kuchenna, tablica interaktywna, produkty spożywcze.
Przebieg lekcji :

  1. Czynności organizacyjno porządkowe, przypomnienie zasad Bhp
  2. Przedstawienie tematu lekcji, celów zajęć, ,,Nacobezu”
  3. Nawiązanie do poprzednich zajęć celem wprowadzenia do tematu lekcji
  4. Część właściwa :

Zadanie 1. (kl. IV) Uczniowie dopasowują do obrazków podane masy (kl.V i VI) uczniowie wykonuja doświadczenie, które pozwala im zrozumieć, że 1 kg jest równy 100dag.( punkty za aktywność)


Zadanie 2.  Uczniowie zamieniają podane jednostki na dekagramy. Za każdą poprawną
odpowiedź są punktowani.

20160827-img4

20160827-img5
Zadanie 3. Uczniowie (kl. IV) wpisuja odpowiednia wagę towarów tak by szalki były w
równowadze. Uczniowie V i VI rozwiązują zadania tekstowe, w których dodają różne
jednostki masy.

20160827-img6


Zadanie 4. Zrealizowane będzie o ile czas pozwoli. W innym przypadku zadane będzie jako
praca domowa.

20160827-img8

20160827-img9
5. Podsumowanie zajęć:
a) przeliczenie uzyskanych punktów na oceny
b) krótkie omówienie pracy domowej

Pobierz materiał w formacie pdf Pobierz prezentacje

Autor: Monika Wolf

Materiał nadesłany przez Czytelniczkę portalu Pedagogika Specjalna – portal dla nauczycieli

Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Dodaj komentarz