Konspekt lekcji matematyki – Równania pierwszego stopnia z jedną niewiadomą

Autor: Czytelnik Portalu Pedagogika Specjalna
Opublikowano: 28 maja 2023 roku.

Konspekt lekcji matematyki w klasie 7-8 szkoły podstawowej dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim.

Temat lekcji: Równania pierwszego stopnia z jedną niewiadomą.

Dział programowy:

Klasa 7 „Równania”, klasa 8 „Wyrażenia algebraiczne i równania”.

Czas trwania:

1 godzina lekcyjna

Data:

Treści podstawy programowej:

Uczeń:

 • rozwiązuje równania pierwszego stopnia z jedną niewiadomą metodą równań równoważnych – VI.2.,
 • rozwiązuje równania, które po prostych przekształceniach wyrażeń algebraicznych sprowadzają się do równań pierwszego stopnia z jedną niewiadomą – VI.3.

Cel główny:

 • utrwalenie sposobów rozwiązywania równań pierwszego stopnia z jedną niewiadomą.

Cele operacyjne:

1. Wiadomości

Uczeń klasy 7 i 8:

 • rozumie pojęcie niewiadoma,
 • zna pojęcie równania,
 • zna zapis równania,
 • zna sposoby rozwiązywania równań pierwszego stopnia z jedną niewiadomą,
 • wie jak redukować wyrazy podobne.

Uczeń klasy 8:

 • rozumie pojęcie wyrażenia algebraicznego,
 • wie jak obliczyć wartość liczbową wyrażenia algebraicznego.

2. Umiejętności

Uczeń umie:

 • przenieść liczbę na jedną stronę równania, niewiadome na drugą stronę, zmieniając znak wyrażenia na przeciwny podczas przenoszenia na drugą stronę równania,
 • redukować wyrazy podobne,
 • podzielić obie strony równania przez liczbę (niezerową) stojącą przy x,
 • rozwiązać równanie pierwszego stopnia z jedną niewiadomą.

3. Postawy

Uczeń:

 • aktywnie pracuje na lekcji zdobywając i utrwalając wiadomości i umiejętności,
 • prezentuje opracowane zadania.

Formy pracy:

 • indywidualna

Metody pracy:

 • metoda podająca – objaśnienie
 • metoda praktyczna – ćwiczenia
 • uczenie się przez przyswajanie
 • uczenie się przez działanie

Środki dydaktyczne:

 • podręcznik, zeszyt
 • karty pracy dla każdego ucznia
 • tablica multimedialna
 • karteczki

Przebieg lekcji:

Część wstępna:

I. Sprawdzenie listy obecności. 

II. Podanie i omówienie tematu i celu lekcji.

III. Przypomnienie sposobu rozwiązywania równań. Prezentacja przykładów na tablicy multimedialnej. (załącznik 1 i 2).

Część właściwa:

IV. Rozwiązywanie zadań. Prezentacja zadań i ich analiza.

Zadanie 1. Ułóż w kolejności etapy rozwiązywania równania.

5x + 27 = 52
5x + 27 = 52 / – 27
5x = 52 – 27
5x = 25 / : 5
x = 5

Uczniowie otrzymują wycięte karteczki.

Zadanie 2. Rozwiąż równania.

 1. 4x + 18 = 42
 2. 3x – 17 = 13
 3. 6x + 24 = 42

Zadanie 3. Ułóż w kolejności etapy rozwiązywania równania.

11x – 8 = 7x + 12
11x – 7x = 12 + 8
4x = 20 / : 4
x = 5

Zadanie 4. Rozwiąż równania.

 1. 15x – 19 = 6x + 17
 2. 18x – 29 = 10x + 11

5. Dodatkowe przykłady równań dla uczniów, którzy wykonali zadania szybciej.

 1. 9x – 39 = 24
 2. 5x + 36 = 81
 3. 6x – 19 = 29
 4. 9x – 7 = 6x + 2
 5. 17x – 23 = 6x + 10

V. Podsumowanie pracy uczniów.

VI. Samoocena ucznia.

VII. Ocena pracy uczniów.

VIII. Zadanie domowe.

Rozwiąż równania.

 1. 5x – 26 = 24
 2. 8x + 17 = 57
 3. 7x – 28 = 14
 4. 16x – 9 = 10x + 21
 5. 14x – 12 = 7x + 9

Autor: Joanna Wolicka-Singh – Czytelniczka Portalu

Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Dodaj komentarz