Konspekt zajęć edukacyjno-terapeutycznych w klasie IV – Moje śniadanie. Dbam o higienę po posiłku

Autor: Czytelnik Portalu Pedagogika Specjalna
Opublikowano: 2 maja 2024 roku.

Konspekt zajęć dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu znacznym, autyzm – klasa IV

Temat: Moje śniadanie. Dbam o higienę po posiłku. Nauka estetycznego spożywania posiłku, doskonalenie czynności samoobsługowych w łazience

Osoba prowadząca:

Beata Jurkowska

Miejsce:

sala lekcyjna, łazienka

Data:

07.05.2024

Czas:

45 min

Stosowane podpowiedzi:

słowne, manualne, wskazujące

Stosowane wzmocnienia:

społeczne

Metody pracy:

słowna, obserwacji, działalność praktyczna

Formy pracy:

zindywidualizowana

Środki dydaktyczne:

symbole PCS, kubek, talerz, ręcznik, pasta i szczotka do zębów

Cele ogólne:

 • Kształcenie umiejętności estetycznego spożywania posiłków
 • Kształtowanie umiejętności korzystania z przyborów higienicznych oraz utrzymania higieny osobistej

Cele szczegółowe – uczeń:

 • wspomagany wyrabia nawyk czekania na swoją kolej
 • zmotywowany dokonuje wyboru spożywanego pokarmu za pomocą symboli PCS
 • samodzielnie spożywa pokarmy stałe
 • wspierany pije trzymając szklankę, nie rozlewa płynu
 • z podpowiedzią słowną odnosi talerze po skończonym posiłku, wyciera stolik
 • zmotywowany przyjmuje poprawną postawę siedzącą przy stole
 • wspierany przestrzega zasad bezpieczeństwa podczas spożywania posiłków
 • z pomocą manualną wykonuje poszczególne etapy mycia rąk i zębów

Przebieg zajęć:

1. Rozpoczęcie

 • Ułożenie planu zajęć przy wykorzystaniu symboli PCS

2. Część główna

 • Przygotowanie do śniadania, czynności higieniczne
 • Manipulowanie w książce do komunikacji i komunikowanie za pomocą paska zdaniowego i symboli PCS swoich potrzeb (pokarmu, picia)
 • Estetyczne spożywanie posiłku

3. Zakończenie zajęć

 • Czynności porządkowe po zakończonym posiłku
 • Czynności higieniczne po śniadaniu
 • Podziękowanie i pochwała

Konspekt zajęć edukacyjno-terapeutycznych opracowała: Beata Jurkowska – Czytelniczka Portalu

Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Dodaj komentarz