Konspekt zajęć kształtujących kreatywność – wykonywanie kartek okolicznościowych

Autor: Czytelnik Portalu Pedagogika Specjalna
Opublikowano: 13 maja 2019 roku.


Autor: Joanna Warmuz – Czytelniczka Portalu

Temat lekcji: Wykonywanie kartek okolicznościowych z wykorzystaniem papieru dekoracyjnego i flizeliny kwiaciarskiej.

Grupa: 8 uczniów

Czas trwania: 45 minut

Cele rewalidacyjne:

 • doskonalenie sprawności w obrębie motoryki małej i dużej
 • rozwijanie wytrwałości przy wykonywaniu zadań
 • wdrażanie do kreatywnego myślenia

Cel ogólny poznawczy:

 • zapoznanie uczniów z techniką wykonywania kartek z ozdobnego papieru

Cele operacyjne poznawcze – uczeń potrafi na miarę swoich możliwości:

 • wycinać po śladzie małe i duże elementy z flizeliny kwiaciarskiej, kolorowego papieru
 • naklejać  poszczególne (duże i małe) elementy na szablon według instrukcji nauczyciela
 • komponować układ na kartce według wzoru

Cele ogólne kształcące:

 • doskonalenie umiejętności wycinania po śladzie nożyczkami dekoracyjnymi, korzystania z taśmy dwustronnej, dziurkacza, linijki
 • doskonalenie umiejętności prawidłowego odpoznawania i dobierania kolorów

Cele operacyjne kształcące – uczeń potrafi na miarę swoich możliwości:

 •  prawidłowo korzystać z nożyczek, dziurkacza, taśmy dwustronnej
 • dobrać odpowiednie kolory zgodnie z instrukcją nauczyciela

Cele wychowawcze:

 • wdrażanie uczniów do zachowania porządku w miejscu pracy.
 • rozwijanie umiejętności współpracy i współdziałania w grupie.
 • doskonalenie  znajomości reguł i zasad obowiązujących w czasie lekcji

Metody pracy wg Okonia:

 • ćwiczebne: odpoznawanie kolorów, wycinanie po śladzie
 • waloryzacyjne:

* ekspresja plastyczna – wykonywanie kartek okolicznościowych

* impresja muzyczna – słuchanie utworów muzycznych w czasie pracy

 • podające – przekazanie instrukcji kolejnych  etapów pracy
 • poszukujące – pogadanka heurystyczna na temat wysyłania, otrzymywania kartek okolicznościowych

Formy pracy:

 • indywidualna jednolita głośna i cicha
 • grupowa

Środki dydaktyczne:

 • papier kolorowy (w dwóch odcieniach)
 • papier tekturowy – fakturowany ecri
 • klej wikol, taśma dwustronna
 • skrawki flizeliny – jasna zieleń
 • nożyczki, nożyczki dekoracyjne (fale)
 • dziurkacz
 • zielona rafia
 • linijka, ołówek, gumka do mazania
 • gotowe kartki do pokazu (zał.1) 

Struktura zajęć

I Faza wstępna

1. Czynności organizacyjno–porządkowe.

 • powitanie
 • przygotowanie przyborów do pracy.

2. Podział na grupy według kolorów etykiet.

II Faza zasadnicza

1. Wprowadzenie do tematu – pogadanka heurystyczna pogadanka na temat wysyłania, otrzymywania kartek okolicznościowych.

2. Praca plastyczno-techniczna –  ozdobne kartki okolicznościowe.

III Faza końcowa

1. Prezentacja wykonanych prac.

2. Podsumowane zajęć.

3. Uporządkowanie miejsc pracy.

Przebieg lekcji

Czynności nauczyciela    Czynności  uczniów Uwagi
Faza wstępna

1. Czynności organizacyjno – porządkowe

Nauczyciel wita się z uczniami, prosi o zajęcie miejsca w ławkach i przygotowanie przyborów do pracy.

2. Podział na grupy według        kolorów etykiet

Nauczyciel prosi uczniów o wylosowanie po jednej karteczce, a następnie pyta jaki kartka ma kolor. Następnie dzieli uczniów na dwie grupy według koloru wylosowanych kartek (niebieski, czerwone).

1. Uczniowie witają się z nauczycielem, zajmują miejsca w ławkach i przygotowują przybory.

 

2. Uczniowie losują karteczki, odpowiadają jaki mają kolor kartki i dzielą się na dwie grupy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II Faza zasadnicza

1. Wprowadzenie do tematu

Nauczyciel rozdaje dzieciom kartki okolicznościowe (imieninowe, urodzinowe, ślubne, związane z tematyką świąteczną). Poleca uczniom: ”Przyjrzyjcie się kartom i  powiedzcie, kiedy takie kartki wysyłamy, kiedy otrzymujemy?”

Następnie prezentuje kartki zrobione ręcznie i mówi: „Dzisiaj postaramy się wykonać  ręcznie kartki, które tak jak te wykonane w fabrykach, będziecie mogli wręczyć swoim bliskim z okazji ich święta”.

2. Praca plastyczno-techniczna –  ozdobne kartki okolicznościowe

Prowadzący prezentuje uczniom wcześniej przygotowane karki, które będą służyć jako wzór. Rozdaje uczniom potrzebne pomoce. Następnie przekazuje kolejne etapy wykonywania podanej pracy.

Etap 1 – Przygotowujemy bazę pod kartkę z papieru tekturowego falistego, składamy kartkę na połowę i przecinam zgodnie z linią zgięcia.

Etap 2 – Z niebieskiego papieru wycinamy nożyczkami falistymi prostokąt, który należy odrysować od szablonu.

Etap 3 – Z papieru tekturowego wycinamy prostokąt odrobinę mniejszy od niebieskiego, który także odrysowujemy od szablonu.

Etap 4 – Jasny prostokąt przyklejamy do niebieskiego, a niebieski do kartki bazowej za pomocą dwustronnej taśmy klejącej.

Etap 5 – Niebieski papier składamy na kilka części, odrysowujemy z szablonu małe kwiatki i wycinamy, podobnie wycinamy listki z flizeliny.

Etap 6 – Kwiatki i listki dopasowujemy do kartki i przyklejamy za pomocą kropelek klej wikol.

Etap 7 – Przyklejamy bilecik „Serdeczne życzenia” i kartka czeka na wysłanie.

1. Uczniowie siedzą w grupach, przyglądają się kartkom rozdanym przez nauczyciela i na miarę swoich możliwości odpowiadają na pytania.

 

 

 

 

 

 

2. Uczniowie wykonują powierzoną im pracę zgodnie z etapami prezentowanymi przez nauczyciela.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zwrócenie uwagi na współpracę w grupie i porządek w miejscu pracy.

 

 

 

 

 

 

Każdy etap wykonania pracy przez uczniów poprzedzony jest pokazem nauczyciela.

III Faza końcowa

1. Prezentacja wykonanych prac

2. Podsumowanie zajęć

3. Uporządkowanie miejsc pracy i pożegnanie

 

1. Uczniowie układają swoje prace w wyznaczonym miejscu.

 

Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Dodaj komentarz