Konspekt zajęć organoleptycznych – Szkoła Przysposabiająca do Pracy

Autor: Czytelnik Portalu Pedagogika Specjalna
Opublikowano: 15 maja 2019 roku.

Temat lekcji: Poznajemy różne kwiaty cięte

 

Imię i nazwisko nauczyciela – Sabina Magiera

Data lekcji i klasa –  klasa III B PDP

Przedmiot – Przysposobienie do pracy

Dział programowy nauczania – Bukieciarstwo

Cele lekcji

poznawcze – uczeń:

 • poznaje różne kwiaty cięte, ich zapach, fakturę, wzbogaca wiadomości o wybranych gatunkach
 • utrwala kolory kwiatów
 • poznaje podstawową budowę kwiatu
 • poznaje podstawy techniki układania kwiatów ciętych w bukiet

kształcące:

 • kształtowanie umiejętności planowania własnej pracy
 • utrwalanie zachowania ładu i porządku w czasie pracy oraz zagospodarowania materiałami
 • pobudzanie wyobraźni i kreatywności
 • rozwijanie spostrzegawczości, wytrwałości oraz umiejętności dokonywania wyborów
 • utrwaleni i przestrzeganie zasad BHP
 • kształtowanie umiejętności posługiwania się nową techniką

 rewalidacyjne:

 • usprawnianie koordynacji wzrokowo-ruchowej, sensorycznej
 • usprawnianie motoryki małej podczas układania bukietu
 • ćwiczenie koncentracji pamięci i uwagi

Zastosowane metody oraz formy pracy:

 • metoda słowna, metoda praktycznego działania
 • forma pracy – zbiorowa i indywidualna

Wykorzystane środki dydaktyczne (pomoce):

kwiaty cięte, woda, liście, wazon, nożyczki, materiały dekoracyjne (wstążki, rafia)

Krótka charakterystyka zespołu klasowego

Zespół klasowy sześcioosobowy, o rożnych stopniach niepełnosprawności intelektualnej  – umiarkowanej 3 osoby i znacznej 3 osoby. Zróżnicowany pod względem sprawnościowym, społecznym i emocjonalnym. Wymaga pomocy i kontroli nauczyciela podczas wykonywania zadań. Nie  sprawiający kłopotów wychowawczych.

Tok lekcji

1. Przywitanie.

2. Wprowadzenie i omówienie zajęć.

3. Zapoznanie uczniów z podstawową budową kwiatu – rysunek budowy kwiatu na tablicy, zaznaczenie kolorem: łodyga, liść, kwiat.

4. Rozdanie rozsypanki – układanki kwiatowe; każdy uczeń otrzymuje inną rozsypankę z rożnym kwiatem (róża, tulipan, gerbera, słonecznik, goździk, frezja), ma za zadanie ją ułożyć i rozpoznać ułożony kwiat.

5. Przystąpienie do pracy w grupach – podzielenie klasy na dwie grupy, przypomnienie zasad BHP, przygotowanie miejsca pracy, wydanie polecenia, aby z przyniesionych ciętych kwiatów, liści i dekoracji ułożyli dowolny bukiet.

6. Wykonanie bukietu z kwiatów ciętych.

7. Podsumowanie zajęć poprzez rozmowę kierowaną – przypomnienie budowy kwiatu, nazw poznanych w toku lekcji kwiatów, pochwała za wykonaną pracę.

8. Zakończenie zajęć.

Róża – najpopularniejszy kwiat, ma piękne kwiaty, kolce, zapach i długi okres kwitnienia (prawie cały rok).

Tulipan – roślina cebulowa, uprawiana najchętniej przez działkowców i ogrodników. Występuje w wielu kolorach.

Słonecznik – uprawiany na polach i ogrodach, potrzebuje dużo słońca i ciepła. Barwa kwiatu żółta, z długą łodyga nawet do 3 m.

Goździki – mają max. 40 cm długości, są różnokolorowe; najpopularniejszy kiedyś kwiat w Polsce.

Frezje – dzwonkowate kwiaty, często silnie i przyjemnie pachnące, różnokolorowe.

Gerbera – dobrze nawilżana i pielęgnowana, kwitnie cały rok, ma piękne mięsiste kwiaty, występuje w wielu kolorach i odcieniach.

 

Konspekt zajęć organoleptycznych opracowała: Sabina Magiera – Czytelniczka Portalu

 

Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Dodaj komentarz