Konspekt zajęć rewalidacyjnych ucznia siedmioletniego z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim

Autor: Czytelnik Portalu Pedagogika Specjalna
Opublikowano: 29 września 2022 roku.

Temat: Usprawnianie orientacji w schemacie własnego ciała i orientacji przestrzennej

Czas trwania:

1 godzina (60 minut)

Cel ogólny:

 • utrwalenie znajomości schematu ciała i orientacji w przestrzeni

Cele rewalidacyjne:

 • rozwijanie myślenia i stymulowanie funkcji poznawczych
 • wydłużanie koncentracji uwagi na działaniu celowym
 • usprawnianie koordynacji słuchowo-wzrokowo-ruchowej
 • rozwijanie możliwości motorycznych ucznia
 • doskonalenie precyzji ruchów rąk
 • ćwiczenia spostrzegawczości i koncentracji uwagi
 • ćwiczenie rozpoznawania i nazywania emocji u siebie

Metody:

 • eksponujące
 • ekspresyjne
 • praktycznego działania
 • relaksacyjne

Forma:

 • indywidualna

Środki dydaktyczne:

 • karty przedstawiające emocje
 • duży arkusz szarego papieru z namalowanym skrzyżowaniem
 • pędzel
 • farby plakatowe
 • zabawkowe traktory: mały czerwony i duży zielony
 • naklejki z traktorami

Przebieg zajęć

Część wstępna

1. Powitanie ucznia. Rozmowa o nastroju chłopca. Nazywanie emocji na kartach przygotowanych przez nauczyciela. Uczeń z pomocą nauczyciela wybiera spośród kart z emocjami tę, która najlepiej określa jego samopoczucie.

2. Utrwalanie świadomości w obszarze własnego ciała. Przypomnienie nazw części ciała. Wskazywanie przez ucznia na sobie, gdzie znajdują się wymieniane części ciała (głowa, szyja, oczy, uszy, usta, ramiona, nos, ręce, nogi, stopy, dłonie). Następnie nauczyciel wskazuje na sobie wybrane części ciała, a uczeń je nazywa.

3. Zabawa ruchowa przy piosence „Głowa, ramiona, kolana, pięty” w tempie dostosowanym do ucznia. Uczeń wskazuje usłyszane w piosence części ciała, w miarę możliwości możliwe przyspieszenie tempa śpiewanej piosenki.

Część właściwa

4. Ustalenie z uczniem, która ręka jest prawa. Przywitanie się z chłopcem poprzez podanie ręki. Wyjaśnienie, że prawa ręka to ta, którą podajemy podczas przywitania. Następnie zaproponowanie uczniowi wybrania spośród naklejek z traktorami tej, która mu się najbardziej podoba i naklejenie jej na prawą rękę.

5. Zwrócenie się do chłopca, aby podniósł prawą rękę do góry tak, by wskazywała na sufit (w przypadku trudności, nauczyciel demonstruje, w jaki sposób wykonać zadanie). Nauczyciel najpierw pokazuje na sobie, że znajdujące się blisko uniesionej ręki oko i ucho również znajdują się z prawej strony. Następnie prosi chłopca, aby opuścił prawą rękę tak, by wskazywała na podłogę. Nauczyciel w ten sam sposób co wcześniej tłumaczy, że znajdująca się blisko ręki noga również jest prawa. Na prawą nogę chłopiec nakleja wybrana przez siebie naklejkę. To samo zadanie uczeń wykonuje z wykorzystaniem lewej ręki, z tą różnicą, że nie oznacza lewej strony naklejkami.

6. Uczeń wybiera spośród dwóch zabawkowych traktorków jeden, który zostanie wykorzystany do zabawy ruchowej. Określa cechy wybranej zabawki (kolor, rozmiar, liczy koła). Ćwiczenia dźwiękonaśladowcze – odgłosy wydawane przez traktor. Umieszczenie zabawki w prawej dłoni (w razie potrzeby przypomnienie o podpowiedzi odnośnie stron w postaci naklejki).

7. Utrwalenie przez ucznia orientacji w schemacie ciała podczas zabawy ruchowej na melodię Woogie-boogie. W zależności od wybranej przez ucznia zabawki, w tekście śpiewanej przez nauczyciela piosenki, będzie zastosowane określenie mały lub duży. Piosenka śpiewana w tempie dostosowanym do możliwości ucznia. Zaczynamy od prawej ręki.

Do przodu mały/duży traktor daj

Do tyłu mały/duży traktor daj

Do przodu mały/duży traktor daj

I pomachaj nim

Bo przy tej piosence trzeba pokręcić się

I podskakiwać trzeba raz, dwa, trzy.

Boogie woogie ahoj x3

I od nowa zaczynamy taniec ten.

Następnie zabawę powtarzamy z wykorzystaniem lewej ręki. Chwalimy dziecko za aktywny udział w zabawie i wykonanie ruchów zgodnie z poleceniami.

8. Prosimy ucznia o pomalowanie farbami plakatowymi na wybrany kolor wewnętrznej części prawej dłoni i odbicie jej na kartce, to samo uczeń robi z lewą dłonią. Nauczyciel podpisuje: prawa dłoń, lewa dłoń. Skończoną pracę wieszamy w widocznym miejscu w sali lub na prośbę chłopca bierze ją do domu pokazać mamie.

9. Prosimy dziecko o podejście do brystolu, na którym namalowana jest droga ze skrzyżowaniem. Do tego ćwiczenia uczeń wybiera pojazd spośród dostępnych zabawek. Prosimy, aby dziecko zdjęło pomocnicze naklejki i przykleiło je w zeszycie. Następnie prosimy, by jechało zgodnie z instrukcją (skręcało odpowiednio w prawą lub lewą stronę albo jechało prosto), jeśli zadanie okaże się zbyt trudne, wracamy do naklejek podpowiadających strony.

Część końcowa

10. Dmuchanie na traktor, by przesunął się jak najdalej (bez użycia rąk).

11. Podsumowanie zajęć – dziecko wskazuje na kartach z emocjami graficzną reprezentację swojego samopoczucia po zajęciach.

12. Uczeń kładzie się na pufie lub dywanie i słucha spokojnej muzyki. Po wysłuchaniu utworu, poinformowanie o zakończeniu zajęć, podziękowanie za aktywny udział ucznia na zajęciach, wręczenie naklejki z traktorem.

Autor: Magdalena Kaniecka – Czytelniczka Portalu

Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Dodaj komentarz