Konspekt zajęć z przedmiotu technika

Autor: Czytelnik Portalu Pedagogika Specjalna
Opublikowano: 18 stycznia 2016 roku.

welnaData: 08.12.2014

Czas trwania: 2 godzina lekcyjne

Prowadząca: Kamila Sobiecka

Klasa: Uczniowie gimnazjum  z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym

Temat: wełniaczek- wykonanie malutkiej maskotki

Cele główne:

 • Doskonalenie umiejętności wykorzystywanych w pracach technicznych

Cele szczegółowe:

 • Uczeń potrafi wyciąć z tektury określone elementy
 • Uczeń potrafi pociąć włóczkę na odcinek określonej długości
 • Uczeń potrafi owijać włóczkę wokół tektury
 • Uczeń potrafi zawiązać na supeł włóczkę
 • Uczeń potrafi odrysować poszczególne elementy
 • Uczeń potrafi przykleić dane elementy w miejscu wskazanym przez nauczyciela
 • Uczeń potrafi przewlekać wełnę przez otwór w konkretnym elemencie pracy
 • Uczeń rozróżnia kolory
 • Uczeń potrafi zorganizować stanowisko pracy
 • Uczeń potrafi uporządkować stanowisko pracy
 • Uczeń potrafi zadawać pytania w sytuacji problemowej

Metody pracy:

 • Metody oparte na działaniu praktycznym
 • Metody oparte na słowie: rozmowa, opis, instruktaż słowny

Środki dydaktyczne:   

 • Nożyczki
 • Tektura
 • Klej
 • Włóczka w różnych kolorach
 • Czarny pisak
 • Beżowy filc
 • Czarny filc

Przebieg zajęć:

 1. Zajęcia wstępne:
 • Nauczyciel sprawdza listę obecności
 • Uczniowie zajmują miejsca przy stolikach
 1. Wprowadzenie tematu zajęć:
 • Uczniowie przy pomocy nauczyciela powtarzają temat poprzednich zajęć
 • Nauczyciel pokazuje model wykonanej pracy
 • Nauczyciel przedstawia temat zajęć
 • Nauczyciel omawia kolejność wykonywanych zajęć
 1. Część poznawcza:
 • Uczniowie kompletują przybory i materiały potrzebne do pracy
 • Uczniowie wycinają z tektury dwa prostokąty
 • Następnie nitkę o długości ok. 40 cm składają na pół i wkładają pomiędzy tekturki
 • Uczniowie owijają włóczką tekturki ( im więcej włóczki zostanie nawinięte na tekturę tym bardziej pompon będzie puszysty)
 • Uczniowie zawiązują supeł na wełnie umieszczonej pomiędzy tekturkami
 • Uczniowie przecinają wełnę i wyciągają tekturki
 • Uczniowie na białym i czarnym filcu rysują oczy- wycinają je, a na beżowym filcu odrysowywują i wycinają nos i stopy
 • Uczniowie w stopach robią malutkie otworki
 • Uczniowie przyklejają oczy i nos maskotki, przewlekają stopy- na końcu włóczki zawiązują supły
 1. Zajęcia końcowe:
 • Uczniowie prezentują swoje prace
 • Uczniowie wieszają prace na choince
 • Uczniowie porządkują miejsce pracy
 • Pożegnanie

 

Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Dodaj komentarz