Konspekt zajęć dla uczniów szkoły specjalnej w oparciu o metodę arteterapii

Autor: Czytelnik Portalu Pedagogika Specjalna
Opublikowano: 28 czerwca 2018 roku.

Konspekt zajęć dla uczniów szkoły specjalnej z niepełnosprawnością intelektualną 

 

Data zajęć: 21.05.2018r.

Osoba prowadząca: Anna Pajda

Miejsce zajęć: Szkoła Specjalna, klasa „0”

Czas trwania: 1,5 h

Liczba uczestników: 7

 

Temat zajęć: „Kolorowy zawrót głowy – jak wyczarować tęczę”

 

Cele:

rewalidacyjne:

Cele ogólne:

 • usprawnianie percepcji wzrokowej
 • usprawnienie motoryki dużej i małej
 • stymulowanie funkcji myślowych
 • usprawnianie aparatu mowy

Cele szczegółowe:

Uczeń:

 • wskazuje narząd odpowiedzialny za wzrok
 • koloruje obrazek oka nie wyjeżdżając za linie
 • składa w całość obrazek pocięty na części
 • podaje adekwatne odpowiedzi do zagadek
 • wypowiada się na temat zajęć
 • naśladuje gesty nauczyciela
 • wykonuje ćwiczenia fizyczne

poznawcze:

Cele ogólne:

 • zapoznanie z narządem zmysłu wzroku, jego budową i funkcją
 • wprowadzenie w tematykę zachodzenia zjawisk przyrodniczych
 • zaznajomienie z przyrządami powiększającymi obraz (mikroskop, lornetka)
 • wzbogacenie zasobu słownictwa

Cele szczegółowe:

Uczeń:

 • dokonuje obserwacji za pomocą mikroskopu
 • obserwuje krajobraz za oknem przy pomocy lornetki, opisuje go werbalnie
 • obserwuje eksperyment fizyczny

kształcące:

Cele ogólne:

 • doskonalenie umiejętności obserwacji otoczenia
 • rozwijanie umiejętności koncentracji uwagi
 • rozwijanie umiejętności malowania

Cele szczegółowe:

Uczeń:

 • wykonuje pracę plastyczną, w której zawiera charakterystyczne dla krajobrazu za oknem elementy
 • nazywa barwy, łączy barwy podstawowe w pochodne

wychowawcze:

Cele ogólne:

 • wzmacnianie pozytywnych zachowań
 • wyrabianie nawyku sprzątania swojego stanowiska pracy
 • rozwijanie pozytywnych relacji w grupie

Cele szczegółowe:

Uczeń:

 • stosuje zasady odpowiedniego zachowania – oczekuje na swoją kolej, zachowuje ciszę w wymagających tego momentach zajęć
 • współpracuje z grupą
 • przygotowuje swoje stanowisko pracy, a po zakończeniu zajęć sprząta je

Metody pracy:

I Metody asymilacji wiedzy:

 • opis
 • pogadanka
 • pokaz

II Metody samodzielnego dochodzenia do wiedzy:

 • gry dydaktyczne, zagadki

III Metody waloryzacyjne:

 • ekspresyjne:

         wyrażenie swoich emocji poprzez ruch

         praca plastyczna

IV Metody praktyczne

 • metody ćwiczebne:

         kształtowanie umiejętności wykonywania zadań według instrukcji słownej

         ćwiczenie sprawności manualnej

Formy pracy:

 • zbiorowa, jednolita
 • indywidualna, zróżnicowana

 Środki dydaktyczne: bańki mydlane, pocięte widokówki, lornetka, mikroskop komputerowy, liść, włos, ziarenka ryżu, latarka, płyta CD, tablica multimedialna, kredki, duży arkusz z obrazkiem oka, pędzle, farby, paleta, kartki, opaski na oczy

 

Pobierz szczegółowy przebieg zajęć wraz z załącznikami

 

Literatura:

Arciszewska-Binnebesel A., Arteterapia. Szczęśliwy świat tworzenia, Harmonia, Gdańsk 2014,

Gładyszewska-Cylulko J., Arteterapia w pracy pedagoga. Teoretyczne i praktyczne podstawy terapii przez sztukę, Impuls, Kraków 2014,

Łoza B., Chmielnicka-Plaskota A., Arteterapia, T1-3, Engram, Warszawa 2014

 

Konspekt zajęć dla uczniów szkoły specjalnej opracowała: Anna Pajda

Materiał nadesłany przez Czytelniczkę portalu Pedagogika Specjalna – portal dla nauczycieli

 

Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Dodaj komentarz