Konspekt zajęć rozwijających kreatywność – kolaż „Kobieta XXI wieku”

Autor: Czytelnik Portalu Pedagogika Specjalna
Opublikowano: 26 stycznia 2021 roku.

Konspekt zajęć dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym
Szkoła Przysposabiająca do Pracy: klasa II
Przedmiot: Zajęcia Rozwijające Kreatywność

Temat: „Kobieta XXI wieku” – kolaż.

Imię i nazwisko prowadzącego:

Magdalena Gajewska

Cele – uczeń:

 • wie, czym jest kolaż,
 • rozwija wyobraźnię i inwencję twórczą,
 • usprawnia motorykę małą,
 • usprawnia koordynację wzrokowo-ruchową,
 • tworzy arcydzieło na miarę swoich możliwości.

Środki dydaktyczne:

gazety, kredki, mazaki, klej, przykładowe prace.

Forma pracy:

indywidualna.

Zadania z podstawy programowej:

 • motywowanie do aktywności,
 • budowanie pozytywnego obrazu samego siebie, pokazywanie mocnych stron jako uczestnika zajęć,
 • umacnianie wiary we własne możliwości w zakresie kreatywnego działania.

Przebieg zajęć:

 1. Powitanie uczniów, sprawdzenie obecności, podanie tematu i zapoznanie z celami lekcji – ocenianie kształtujące.
 2. Wyjaśnienie uczniom pojęcia „kolaż”, zaprezentowanie przykładowych prac przedstawiających technikę kolażu z różnorodnych materiałów. Przede wszystkim połączenie różnorodnych materiałów z elementami rysunku i malarstwa. Zaprezentowanie wybranych reprodukcji przedstawiających kobiety.
 3. Przedstawienie kryteriów oceny.
 4. Uczniowie mają przygotowane materiały do pracy, wykonują postać kobiety XXI wieku techniką kolażu.
 5. Wystawa i ocena prac wg podanych wcześniej kryteriów. Uczniowie odpowiadają na pytania: Czym jest kolaż? Jak wygląda kobieta XXI wieku wg Ciebie?

Autor: Magdalena Gajewska – Czytelniczka Portalu

Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Dodaj komentarz