„Kotki, koty i kocurki” – scenariusz imprezy grupowej

Autor: Czytelnik Portalu Pedagogika Specjalna
Opublikowano: 4 czerwca 2019 roku.

Data realizacji: 10.02.2017 r.

Czas zajęć: 60 min.

Uczestnicy:

dzieci z indywidualnych i zespołowych zajęć rewalidacyjno-wychowawczych z Domu Pomocy Społecznej

Cel główny:

 • dostarczenie dzieciom radości ze wspólnego spotkania,
 • wydłużanie czasu koncentracji uwagi wzrokowej i słuchowej,
 • kształtowanie wspólnych przeżyć, integrowanie dzieci,
 • wyzwalanie i rozwijanie twórczej ekspresji plastycznej i ruchowej.

Cele operacyjne – dzieci:

 • potrafią wyrażać uczucia i radość z zabawy,
 • reagują na specyficzną fakturę kociego futerka,
 • reagują na podstawowy smak: słodki,
 • mają poczucie świadomości ciała.

Metody pracy:

 • stymulacja polisensoryczna,
 • komunikacja werbalna i niewerbalna,
 • metoda Felicji Affolter,
 • metoda zabawowa.

Forma pracy:

 • indywidualna,
 • grupowa.

Pomoce:

 • tekturowe talerzyki,
 • powycinane papierowe części kotów,
 • klej, nożyczki,
 • kolorowy papier,
 • maskotki w kształcie kotów,
 • futerka imitujące kocią sierść,
 • magnetofon,
 • laptop z bajkami o tematyce kociej,
 • jogurty i coca-cola,
 • płyty z odgłosami kotów i muzyką dziecięcą o kotach,
 • maski na twarz „koty”.

Przebieg zajęć

1. Przywitanie wszystkich uczestników spotkania.

2. Zapoznanie dzieci z kocią sierścią – stymulacja za pomocą różnych futerek.

3. Słuchanie dźwięków wydawanych przez koty oraz piosenek dziecięcych o kotach.

4. Działalność plastyczna – przyklejanie na brystolowej kartce wcześniej przygotowanych części kota – dzieci w miarę samodzielnie lub z pomocą nauczycieli próbują przykleić papierowe elementy kota.

5. Prezentowanie uczestnikom animowanych filmów o tematyce kociej.

6. Wspólny poczęstunek dla dzieci – stymulacja zmysłu smaku.

7. Pożegnanie się z każdym dzieckiem gestem i słowem „cześć”.

 

Autorzy: Atena Marszałek i Maciej Czosnyk – Czytelnicy Portalu

      

Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Dodaj komentarz