Kształtowanie umiejętności samoobsługowych i nawyków higienicznych – konspekt zajęć w zespole rewalidacyjno-wychowawczym

Autor: Czytelnik Portalu Pedagogika Specjalna
Opublikowano: 29 stycznia 2023 roku.

Zespół rewalidacyjno-wychowawczy

Nauczyciel prowadzący: Agnieszka Brzuchnalska

Data: 29.11.2022 r.

Temat zajęć: Kształtowanie umiejętności samoobsługowych i nawyków higienicznych. Mycie zębów.

Cele ogólne:

 • Kształtowanie podstawowych nawyków higienicznych
 • Podejmowanie współpracy z nauczycielem
 • Kształtowanie sprawności manualnej
 • Podejmowanie samodzielnych prób w zdobywanych umiejętnościach higienicznych
  (trzymanie szczoteczki do zębów)
 • Przekazanie wiadomości dotyczących konieczności mycia zębów

Cele szczegółowe – dziecko:

 • nabywa pozytywnych postaw związanych z higieną
 • współpracuje z nauczycielem
 • podejmuje samodzielne próby w ćwiczeniach

Metody:

słowna, oglądowa, praktycznego działania

Forma pracy:

indywidualna, zespołowa

Środki dydaktyczne:

przybory toaletowe – pasta do zębów, kubek, szczotka do zębów, mydełko, ręcznik, plansze związane z higiena osobistą, nagrane dźwięki z łazienki: lecąca woda, mycie twarzy, wycieranie rąk ręcznikiem, mycie zębów, piosenka ,,Szczotka, pasta, kubek, ciepła woda”, zagadki, obrazek zębów zdrowych i chorych, karta pracy – ząb

Przeprowadzenie zajęć:

1. Powitanie z dziećmi piosenką

,,Wszyscy są, witam was! Zaczynamy, już czas!

Jestem ja, pani Agnieszka,

jesteś ty Bartek, jesteś ty Lenka,

raz, dwa, trzy” (śpiewamy dwa razy)

2. Wyjaśnienie tematu zajęć. Rozmowa z dziećmi nawiązująca do codziennej higieny osobistej

3. ,,Poranna toaleta” – zaprezentowanie podświetlanych planszy z higieną osobistą. Opowiadanie, co się znajduje na obrazkach

4. Słuchanie nagranych dźwięków – kojarzenie pomieszczenia z łazienką

 • lecąca woda
 • mycie rąk
 • wycieranie rąk ręcznikiem
 • mycie zębów

5. Zaprezentowanie przyborów toaletowych przez nauczyciela

6. Słuchanie zagadek czytanych przez nauczyciela – badanie dotykiem położonych przyborów toaletowych

Zagadki:

 • Wisi w łazience – wycieram nim ręce (ręcznik)
 • Lubię moje zęby i dlatego o nie dbam – nakładam ją na szczotkę, szoruję tu i tam (pasta)
 • Długa i wąska w mojej buzi rano i wieczorem pląsa (szczoteczka do zębów)

7. Oglądanie obrazka z zębami zdrowymi i zębami chorymi

8. Ćwiczenia praktyczne – podejmowanie nauki chwytania szczoteczki w rękę

9. Zabawa – czyszczenie chorych ząbków na planszy do piosenki ,,Szczotka, pasta, kubek, ciepła woda”

10. Praca plastyczna – wypełnianie konturu obrazka ,,ząbka” – pastą do zębów

11. Wyjście do łazienki – utrwalanie umiejętności używania przyborów toaletowych – mycie rąk

12. Pochwała dzieci za współpracę z nauczycielem i podejmowane próby w ćwiczeniach

Autor: Agnieszka Brzuchnalska – Czytelniczka Portalu

Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Dodaj komentarz