Maska karnawałowa jako element stroju balowego – scenariusz zajęć świetlicowych

Autor: Czytelnik Portalu Pedagogika Specjalna
Opublikowano: 1 stycznia 2023 roku.

Temat: Maska karnawałowa jako element stroju balowego.

Uczestnicy:

Klasa IV SP, uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną (niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym, niepełnosprawność ruchowa, zespół Downa, wodogłowie).

Cel główny:

 • Rozwijanie wrażliwości estetycznej i indywidualnych zdolności twórczych.

Cele operacyjne:

 • Zapoznanie ze sposobami dekorowania maski karnawałowej.
 • Rozwijanie słownictwa związanego z balem karnawałowym.
 • Usprawnianie motoryki małej i koordynacji wzrokowo-ruchowej.

Formy pracy:

 • zbiorowa
 • indywidualna

Metody pracy:

 • słowna: pogadanka
 • oglądowa: pokaz
 • działań praktycznych

Środki dydaktyczne:

 • wcześniej przygotowane maski karnawałowe
 • szablony masek, gumki
 • klej, brokat, kolorowy papier, bibuła, nożyczki, pędzelki
 • stroje balowe dla dzieci, nakrycia głowy – korony, kapelusze
 • korale do nawlekania, wieszaki, serwetki
 • płyta CD – J. Strauss „Walce wiedeńskie”

Przebieg zajęć:

1. Powitanie uczniów i zapoznanie z celem zajęć (nawiązanie do treści oglądanego wcześniej filmu

pt. „Karnawał w przedszkolu”).

2. Prezentacja przygotowanych wcześniej masek karnawałowych, strojów balowych i nakryć głowy.

3. Omówienie sposobu ozdabiania maski. Zapoznanie z potrzebnymi materiałami plastycznymi (brokat, gotowe elementy papierowe) i przypomnienie techniki klejenia.

4. Ozdabianie masek karnawałowych przez uczniów z pomocą nauczyciela.

5. Wybór strojów balowych i nakryć głowy przez dzieci. Przymierzanie wybranych rzeczy.

6. Pokaz gotowych strojów balowych.

7. Sesja zdjęciowa.

8. Wspólny taniec w kole przy muzyce J. Straussa „Walce wiedeńskie”.

9. Sprzątanie stanowisk pracy.

10. Ocena pracy uczniów. Rozmowa na temat tego, co najbardziej podobało się podczas zajęć.

Autor: Renata Lipińska – Czytelniczka Portalu

Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Dodaj komentarz