Metoda ośrodków pracy – scenariusz zajęć „Poznajemy bohaterów baśni pt. Pinokio”

Autor: Czytelnik Portalu Pedagogika Specjalna
Opublikowano: 11 września 2018 roku.

 

Blok tematyczny okresowego ośrodka pracy: Opracowanie obejrzanej baśni pod tytułem: „Pinokio” – Carlo Collodi

Dzienny temat ośrodka: Poznajemy bohaterów baśni pod tytułem: „Pinokio”

Cele

Ogólne:

 • zapoznanie z imionami i cechami bohaterów baśni pod tytułem: „Pinokio”
 • kształtowanie właściwego stosunku do osób dorosłych z rodziny oraz obcych
 • doskonalenie współdziałania uczniów podczas udziału w zabawach

Operacyjne:

  Uczeń zna:

 • treść baśni Carlo Collodi pod tytułem: “Pinokio”
 • znaczenie pojęcia bohater, postać
 • postacie bajki “Pinokio”
 • cechy dobrego dorosłego

Uczeń rozumie:

 • konieczność słuchania osób starszych – przede wszystkim rodziców
 • ważność roli pełnionej przez bliskich w naszym życiu
 • konieczność nie oddalania się od domu bez opieki dorosłych
 • zasadę ograniczonego zaufania w stosunku do obcych
 • pojęcie słowa – bohater

 Uczeń umie:

 • dobierać podpisy do obrazków
 • opowiedzieć na zadane pytania
 • rozróżniać szczegóły w ilustracjach
 • uzupełnić brakujące elementy we wskazanych miejscach
 • ułożyć (z pomocą nauczyciela) tytuł baśni z klocków o różnych kształtach
 • rozwiązać krzyżówkę
 • dodawać w dostępnym zakresie
 • słuchać i czytać ze zrozumieniem
 • przeliczać płatki w kwiatkach z literkami imion postaci z bajki
 • wymienić poznanych bohaterów bajki
 • odnaleźć drogę w labiryncie
 • ułożyć 6-cio elementowe puzzle z bohaterami bajki
 • kolorować wskazane elementy
 • zaprezentować baśń przed klasą, by zachęcić do jej oglądania w wolnym czasie

Metody: Metoda ośrodków pracy (oglądowe, słowne, praktycznego działania)

Formy: zbiorowa, grupowa, indywidualna

Środki dydaktyczne: lista obecności, karteczki z minkami nastroju, baśń (na dvd) pod tytułem: „Pinokio”, ilustracje bohaterów baśni, etykiety z podpisami/nazwami postaci, karteczki z poszczególnymi literkami imion postaci, łodygi kwiatów, płatki kwiatów z literami dla każdego zespołu, labirynty o różnym stopniu trudności, puzzle 6-cio elementowe przedstawiające bohaterów baśni, obrazki do porównywania różnic, klocki o różnych kształtach, kolorowanki do wypełnienia, kredki, płyta z muzyką z odgłosami przyrody, różdżka, ćwiczenia indywidualne dla każdego dziecka, obrazki (w parzystej ilości każdy) do odkrywania – zabawa „memory”, przybory do pisania, klej, maskotka

 Przebieg zajęć

I Zajęcia wstępne

– Przywitanie klasy.

1. Swobodne wypowiedzi dzieci i przeprowadzenie krótkiej rozmowy na tematy interesujące dzieci (rozładowanie napięcia uczniów).

– Zapoznanie z nastrojami dzieci za pomocą minek.

Nauczyciel rozdaje dzieciom karteczki (najlepiej samoprzylepne) oraz wykłada uprzednio przygotowane minki, oznaczające symbole uczuć: zadowolenie, smutek, złość, strach.

–  Dzieci wybierają sobie jedną (lub więcej) karteczkę, z takimi symbolami, które aktualnie odzwierciedlają ich nastrój a następnie naklejają klejem ową zminimalizowaną ilustrację na samoprzylepną karteczkę.

–   Po wykonaniu zadania dzieci siadają w kręgu z przyklejonym do ubrania (bluzki) obrazkiem i kolejno trzymając w ręku przytulankę (umownie dająca mu prawo głosu), wypowiadają się na temat swojego nastroju.

2. Przypomnienie dyżurnym o ich obowiązkach.

3. Sprawdzenie i ocena pracy domowej.

4. Ustalenie aktualnej daty:

 • ustalenie dnia tygodnia, nazwy miesiąca (prawidłowe wypowiadanie poszczególnych nazw, podział wyrazów na sylaby i na głoski);
 • zaznaczenie daty na kalendarzu ściennym;
 • utrwalenie pojęć: dzisiaj, wczoraj, jutro;
 • zapisanie daty na tablicy (głośne odczytanie indywidualne i zbiorowe).

5. Sprawdzenie listy obecności.

 • indywidualne zaznaczenie swojej obecności za pomocą etykiety (praca wg poziomów)

I – pisanie po śladzie

II – samodzielne zapisanie własnego imienia lub odwzorowanie

III – samodzielne zapisanie imienia i nazwiska

 • ćwiczenia matematyczne: liczenie dziewczynek i chłopców, uczniów obecnych itp.
 • zapisywanie działań na tablicy i ich obliczanie.

6. Obserwacja, ustalenie i zanotowanie stanu pogody:

 • obserwacja pogody przy otwartym oknie ukierunkowana pytaniami nauczyciela (niebo, drzewa, opady, wiatr, ubrania ludzi itp.);
 • nawiązanie do obserwacji uczniów poczynionych w drodze do szkoły;
 • przypomnienie obecnej pory roku;
 • przypomnienie daty, zapisanie jej w zeszytach, rysowanie pogody;
 • ocena poprawnie i szybko wykonanego zadania.

7. Wprowadzenie do tematu – nawiązanie do bajki oglądanej przez uczniów na poprzednich zajęciach.

 • Podanie tematu zajęć: Poznajemy bohaterów baśni pod tytułem: „Pinokio”.
II Praca poznawcza – obserwacja i kojarzenie

1. Obserwacja dowolna – Oglądanie obrazków bohaterów baśni pt. „Pinokio”.

2. Obserwacja kierowana – Rozpoznawanie i nazywanie bohaterów baśni.

 • Dzieci oglądają ilustracje i mówią o cechach postaci: dobry – zły, duży – mały;
 • Spontaniczne wypowiadanie się, uczestniczenie w dyskusji.

3. Gimnastyka śródlekcyjna

– Przygotowanie narządów artykulacji.

 • Ćwiczenia warg

1) Uśmiech od ucha do ucha, jak u Pinokio: rozciąganie usteczek, warg; Wymowa przedłużonego… „i”.

2) Całus do ojca Dżepetto: Posyłamy całusa: „Cmok”.

 • Ćwiczenia języka

1) Liczenie ząbków u drewnianego pajacyka: Językiem próbujemy dotknąć każdego ząbka, jakbyśmy chcieli je policzyć.

2) Rozbiegany języczek Pinokio: Języczek jeszcze trochę pobiega po buzi, tak jakby chciał tam wszystkiego dotknąć, wszystko „zobaczyć”; rusza się w każdą stronę – do góry i do dołu.

– Ćwiczenia ruchowe.

1) Sylaby wykonują polecenia  – zabawa ruchowa.

Dzieci stają w kole lub w rzędzie, każdemu nauczyciel daje nowe imię: „pi”, „no”, „kio”. Kilkoro dzieci nazywa się: „pi”, kilkoro: „no” a kilkoro: „kio”. Kiedy już wiadomo, kto jak się nazywa, otrzymawszy zawieszkę na szyję ze swoja sylabą dzieci wykonują polecenia:

 • Sylaby „pi” podskakują dwa razy.
 • Sylaby „no” klaszczą dwa razy w dłonie.
 • Sylaby „kio” fruwają po sali jak motylki.
 • Sylaby „pi” zaszumią jak drzewa w lesie.
 • Sylaby „no” zrobią przysiad.
 • Sylaby „kio” staną na 5 sekund na lewej nodze.
 • Sylaby „pi” staną na 5 sekund na prawej nodze.
 • Sylaby „no” zamiauczą jak kotki.
 • Sylaby „kio” zaśmieją się głośno.
 • Wszystkie sylaby staną prosto i pięknie się ukłonią.

UWAGA! Należy pamiętać aby polecenia były dobrane do możliwości dzieci. Nauczyciel musi wcześniej sam ustalić jaką sylabę przyzna konkretnemu dziecku i jakie polecenie wyznaczy dla tej grupy sylab, aby wszystkie dzieci mogły je wykonać.

2) Przygoda Pinokio – udawanie.

W tle gra muzyka z odgłosami przyrody. Dzieci chodzą po sali jak drewniany pajacyk, sztywno i sztucznie. Nagle mija ich kocur i przebiegły lis, muszą kucnąć, aby ich nie dostrzegli (dzieci udając Pinokio kucają w tym miejscu, w którym polecenie nauczyciela ich zastało). Para złoczyńców odeszła i Pinokio udaje się w dalszą drogę – dzieci dalej chodzą po sali. Zapada zmrok i pajacyk czuje się zmęczony, musi położyć się spać przy najbliższym drzewie – dzieci kładą się pod ścianą lub regałem udając, że śpią. Następnie budzą się rankiem, przeciągają się i wstają by udać się w dalszą drogę. Spotyka ich Wróżka, a gdy opowiedzą im swą historię rośni im nos – dzieci pokazują dłonią jak wydłuża się im nos. Wróżka ich odczarowuje – dzieci gestem pokazują zmniejszający się nos. Idąc dalej jeszcze przez chwilę, spotykają ojca Dżepetto, z którym witają się serdecznie – nauczyciel wita każde dziecko.

3) Układanie imienia Pinokio z klocków o różnych kształtach przez wszystkie dzieci.

Nauczyciel daje do dyspozycji dzieci różnokształtne, drewniane klocki. Klocki leżą na dywanie tuż przed siedzącymi uczniami a etykieta ze wzorem napisu wisi na tablicy. Które z dzieci wie, jaki klocek należy w danym momencie umieścić zgłasza się i kładzie go w wyznaczonym miejscu. Na koniec następuje porównanie napisu ze wzorem.

4. Rozwiązywanie krzyżówek.

Nauczyciel dzieli klasę na dwie grupy. Każda grupa dostaje diagram do wypełnienia wyrazami, które uczniowie wpiszą po rozpoznaniu ilustracji dołączonych do krzyżówki.

Jedna grupa otrzyma krzyżówkę z hasłem: „Pinokio” druga zaś: „Pajacyk”. Oba hasła są siedmio głoskowe zatem grupy mają podobne szanse. Grupa, która rozwiąże jako pierwsza, w nagrodę razem podzieli wyraz z hasła na sylaby. Natomiast w grupie, która rozwiązywać będzie wolniej, każdy uczeń ma za zadanie podzielić hasło albo na sylaby, albo na głoski (w zależności od polecenia nauczyciela).

5. Oglądanie ilustracji, rozpoznawanie i nazywanie bohaterów baśni Pinokio.

 • wybrzmiewanie nazw, imion postaci z baśni: „Pinokio” – za pomocą głosek, sylab i w całości z wykorzystaniem schematów dźwiękowej budowy wyrazów;
 • dobieranie etykiet z imionami bohaterów do odpowiednich obrazków;
 • wpisywanie znanych liter w odpowiednie miejsca – zabawa / konkurs:

„Płatki ułóżcie się w wyrazy”

Dzieci podzielone muszą być na równoliczne zespoły. Przed każdym leżą płatki kwiatów z literami. Na hasło „Start!” zespoły mają ułożyć jak najszybciej z płatków poprawne wyrazy (w kształcie kwiatów). Wygrywa zespół, który skończy pierwszy. Płatki są wykonane z kolorowego papieru, można przygotować każdej grupie tyle łodyg, ile ma być wyrazów. Na koniec każdy zespół czyta wyrazy, które ułożył. Wyrazy wiążą się z tematem zajęć w danym dniu, czyli: Pinokio, wróżka, kocur i inne.

(Pomoce: łodygi, płatki kwiatów z literami dla każdego zespołu).

 • zwrócenie uwagi na pisownię trudnych wyrazów;
 • ćwiczenia słowno – ruchowe związane z rozpoznawaniem wyrazów.

6. Praca zindywidualizowana (według poziomów)

a) Praca z wyrazami, zdaniami i tekstem.

I Zaznaczenie na etykiecie z wyrazem: PINOKIO oraz PAJAC

 • kolorem zielonym – sylaby
 • kolorem żółtym – głoski.

Następnie liczenie samogłosek i wszystkich głosek oraz wpisywanie ilości przy wyrazach odpowiednimi kolorami.

 • Dobieranie etykiet do ilustracji i wklejanie wyrazów.

II Wyszukiwanie w zdaniu: Pinokio obiecał słuchać taty. – wskazanych elementów

 • kółkiem o kolorze czerwonym – samogłoski
 • kreską o kolorze niebieskim – sylaby
 • liczenie wszystkich głosek w poszczególnych wyrazach
 • liczenie wszystkich wyrazów w całym zdaniu.

III Ćwiczenie ze zgadywanką:

Był trochę niegrzeczny

Lecz bardzo lubiany

Przez ojca Dżepetto

Z drewna wystrugany

(odpowiedź: Pinokio)

 • Ułożenie dwóch zdań przy pomocy rymowanki z odgadniętym hasłem.
 • Uzupełnianie wyrazami (Pinokio i kłopoty) rymowanki:

Pajacyk……………………… robił różne psoty, a gdy na rozrabiał miał wielkie…………………… .

b) Labirynt dla wszystkich – szukanie przez Pinokio drogi do Dżepetta (zróżnicowany stopień trudności labiryntu).

7. Sprawdzanie i ocena wykonywanych poleceń.

8. Przerwa śródlekcyjna – dokładne mycie rąk, spożycie drugiego śniadania.

9. Ćwiczenia matematyczne:

a) przeliczanie wymienionych na początku bohaterów baśni: „Pinokio”

Dla ułatwienia posługujemy się obrazkiem. Zadajemy pytania: Ile postaci stoi na środku wyspy? Ile i kto stoi w lewy górnym rogu, a ile w prawym? Ile postaci stoi poza środkową wyspą? Ile jest wszystkich bohaterów na obrazku?

b) układanie 6-cio elementowych puzzli

UWAGA! Nauczyciel powinien sam dostosować ilość elementów dla poszczególnych dzieci zgodnie z ich możliwościami.

10. Indywidualizacja pracy samodzielnej.

a) Praca zgodnie z poziomami trudności.

I Przedstawiamy uczniowi obrazek:

 • Ile widać mebli w pokoju Dżepetto? – Policz
 • Ile widać okien w pokoju? – Policz
 • Czego jest więcej okien czy mebli?
 • Pokoloruj to czego jest mniej?

II Przedstawiamy uczniowi obrazek:

 • Ile jest mebli na obrazku – w pokoju Dżepetto? – Policz
 • Ile jest naczyń na półkach i na stole? – Ponumeruj kolejno naczynia na półce i na stole
 • Czego jest więcej naczyń czy mebli?
 • Pokoloruj to czego jestwięcej.

III Przedstawiamy uczniowi obrazek:

 • Ile jest drzew na obrazku? – Policz i zapisz kolejno na drzewach
 • Ilu jest bohaterów baśni na ilustracji? – Policz
 • Ile jest kwiatów na obrazku? – Pomaluj kwiaty
 • Wskaż czego nie jest ani najwięcej, ani najmniej – Pomaluj te obiekty

I, II, III – układanie działań do ilustracji (dodawanie liczb w zakresie dostępnym dzieciom).

b) Odnajdowanie różnic w obrazkach z bohaterami obejrzanej baśni (zabawa na czas).

 • Zaznaczenie różnicy kołem.
 • Porównywanie kto znalazł najwięcej, a kto najmniej?

(Oto obrazki do odnajdowania różnic)

c) Sprawdzenie i ocena poszczególnych, wykonanych zadań.

 11. Zabawa w zapamiętywanie: „ Gra Memory”

Należy przygotować dwa identyczne zestawy kart (czyli po dwie takie same karty) przedstawiające postacie baśni: „Pinokio”, zawierające od 8 do 15 elementów, zależnie od wieku i możliwości dzieci.

Celem gry jest zebranie podczas gry więcej par, niż każdy z pozostałych graczy. Grać mogą dzieci kolejno od 2 – do 4 / 6 osób. (Nauczyciel dokonuje podziału albo na tury gry, albo na grupy).

Przebieg: Zakryte karty są rozłożone na całej powierzchni stołu w taki sposób, żeby nie zachodziły na siebie. Pierwszy gracz odwraca dwie karty, nie zmieniając ich położenia na stole. Jeśli karty tworzą parę –  zatrzymuje je, w przeciwnym wypadku zakrywa i pozostawia w poprzednim (tym samym) miejscu na stole. Drugi gracz postępuje podobnie jak pierwszy: odwraca wybraną kartę, a następnie próbuje dobrać drugą, identyczną. Po kilku kolejkach gracze zapamiętują układ kart na stole – poszukiwania wówczas opierają się mniej na przypadku, a bardziej na pamięci. Gdy wszystkie karty zostaną połączone w pary, gracze porównają zgromadzoną przez każdego liczbę par; ten kto posiada ich najwięcej, zostaje zwycięzcą.

III Ekspresja

1) Dokończenie kolorowania rysunków rozdanych podczas ćwiczeń matematycznych.

 • Dobieranie odpowiednich kolorów, odpowiadającym elementom przyrody, rzeczy (mebli), postaci (ludzi i zwierząt).
 • Kolorowanie kredkami – praca samodzielna.
 • Wystawa prac – ocena.

2) Przeprowadzamy wywiady — zabawa.

Dzieci dobierają się parami. Mają za zadanie przeprowadzić ze sobą nawzajem wywiady na wskazany temat, na forum. Najpierw jedno pyta drugie i słucha odpowiedzi, potem zmiana. Mają na to określony czas np. 2-3 minuty. Jeden temat wystarcza na jedną zabawę. Przykłady:

 • Jaki bohater podoba ci się najbardziej i dlaczego?
 • Czy chciałbyś/chciałabyś zostać na jeden dzień bohaterem z baśni: „Pinokio” a jeśli tak, to  którym?
 • Co najbardziej podobało ci się w baśni, którą oglądaliśmy wczoraj?
 • Jakie bajki i baśnie lubisz oglądać najbardziej?
 • Jaką bajkę oglądałeś/oglądałaś ostatnio i o czym była?

Kiedy czas minie, pary po kolei opowiadają w skrócie, co usłyszały i zapamiętały.

 IV Zajęcia końcowe
 1. Podsumowanie zdobytych wiadomości.
 2. Ocena zaangażowania i pracy dzieci.
 3. Zadanie i wyjaśnienie pracy domowej (według poziomów trudności).
 4. Zajęcia porządkowe.

– Na koniec można wręczyć dzieciom uprzednio przygotowane dyplomy na pamiątkę przygody z „Pinokio”.


Bibliografia:

1) Płyta PC Cdrom – Pinokio – Familijny Cdromek.

2) D. Chauvel, V. Michel: „Gry i zabawy w przedszkolu”; Wyd. : „Cyklady”;  Warszawa 1999r.

3) Ks. K. Kuc, M. Kwiek: „Pinokio, czyli warto dobrym być.“  – Materiały dla wychowawców; Wyd. „Saltrom”; Kraków.

 

Opracowanie: Marlena Nędza

Materiał nadesłany przez Czytelniczkę portalu Pedagogika Specjalna – portal dla nauczycieli

 

Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Dodaj komentarz