Moje uczucia i emocje – konspekt zajęć kształtujących kreatywność

Autor: Czytelnik Portalu Pedagogika Specjalna
Opublikowano: 3 czerwca 2019 roku.

Konspekt zajęć kształtująch kratywność w klasie 3

Zespół edukacyjno-terapeutyczny

 twarze dzieci z różnymi emocjami

Temat: „Moje uczucia i emocje” – kształtowanie postaw prospołecznych

Data: 

Ilość uczniów: 8

Czas trwania: 45 minut

Prowadzący: 

 

I ZAŁOŻENIA METODYCZNE

CELE:
a) ogólne:
 • dostarczenie uczniom doświadczeń kształtujących właściwe postawy społeczne
 • rozwijanie kompetencji komunikacyjnych i umiejętności radzenia sobie w różnych sytuacjach społecznych
b) operacyjne – uczeń:
 • zna i stosuje obowiązujące zasady zachowania się
 • potrafi identyfikować emocje: radość, smutek, złość, strach podczas prezentacji ilustracji, zabawy – Pociąg
 • potrafi samodzielnie wypowiadać się na konkretny temat – ćwiczenie „Niedokończone pytania”
METODA:

słowna, oglądowa, praktycznego działania

FORMA:

indywidualna, zbiorowa

ŚRODKI DYDAKTYCZNE:

kartki, sól, kreda, słoiczki, karty z emocjami, ilustracje przedstawiające chmurę, słońce, ozdobne naklejki, wstążka, pudełko – zjadacz złych emocji, etykiety na słoiczki, kolorowe talerzyki, łyżeczki

II PRZEBIEG ZAJĘĆ

ZAJĘCIA WSTĘPNE

1. Rozmowa na temat poznanych już emocji

Nauczyciel pokazuje ilustracje przedstawiające ludzi wyrażających różne emocje – radość, smutek, złość, strach. Zadaniem uczniów jest rozpoznać i nazwać emocje.

ZAJĘCIA WŁAŚCIWE

2. Karty  z emocjami

Uczniowie siedzą w kręgu na dywanie. Nauczyciel pokazuje kolejnemu  dziecku  karty z emocjami, zadaniem ucznia jest zademonstrować emocje, pozostali uczniowie ją nazywają: radość, smutek, złość, strach, zmęczenie, znudzenie i prosi dzieci, aby nazwały każdą z emocji.

3. Zabawa ruchowa – Pociąg emocji

Uczniowie ustawiają się kolejną za sobą tworząc pociąg. Dzieci wspólnie z nauczycielem śpiewają piosenkę – Jedzie pociąg. Nauczyciel mówi dojechaliśmy do krainy – prezentuje mimiką oraz gestem emocję. Uczniowie odgadują ją, wyrażają swoją opinie czy lubią taką emocje czy nie. Nauczyciel pyta w której krainie uczniowie chcą zostać.

4. Niedokończone zdanie

Nauczyciel podaje początek zdania, a uczestnicy kończą je zgodnie z własnymi odczuciami np.:

 • Najbardziej lubię, gdy…
 • Czasami boję się…
 • Jestem smutny kiedy…
 • Wstydzę się, gdy…
 • Kiedy jest mi wesoło…
 • Jestem zły, kiedy…
 • Denerwuję się, gdy…

Podsumowanie: Mamy prawo odczuwać różne emocje i mówić o tym.

5. Kartka złych emocji

Uczniowie dostają kartkę. Nauczyciel mówi, że jest to kartka, która przestawia złość, gniew. Mówi, że każdą złą emocje można zamienić w coś dobrego, pozytywnego. Proponuje aby złość, gniew zamienić w małą papierową kulkę, którą można wyrzucić. Uczniowie mną kartkę, następnie wyrzucają ją do pudełka nazwanego „Zjadaczem złych emocji”.

6. Słoiczek dobrych emocji

Uczniowie dostają kolorową kredę oraz sól. Białą sól zamieniają w kolorową. Następnie każde z nich wsypuje wybrane przez siebie kolory soli do słoiczka. Naklejają nakleję z podpisem np. „Słoiczek dobrych emocji….”, ozdabiają kolorowymi naklejkami według uznania.

ZAJĘCIA KOŃCOWE

7. Podsumowanie zajęć i ocena pracy uczniów na zajęciach.

„Czuję się jak:” (słoneczko, chmura) – dzieci wybierają spośród symboli uczuć i emocji ten, który odpowiada ich aktualnemu nastrojowi.

 

Autor: Sylwia Mrowiec – Czytelniczka Portalu

 

Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Dodaj komentarz