Na wiejskim podwórku – konspekt zajęć funkcjonowanie osobiste i społeczne

Autor: Czytelnik Portalu Pedagogika Specjalna
Opublikowano: 6 czerwca 2021 roku.

Temat lekcji: Na wiejskim podwórku – utrwalenie wiadomości o zwierzętach mieszkających na wsi

Przedmiot:

funkcjonowanie osobiste i społeczne

Klasa:

VII um

Cel ogólny zajęć:

utrwalenie wiadomości o zwierzętach mieszkających na wsi

Cele szczegółowe zajęć – uczeń:

 • rozpoznaje i nazywa zwierzęta mieszkające na wsi
 • rozpoznaje potomstwo zwierząt wiejskich
 • rozróżnia odgłosy zwierząt i potrafi je dopasować do odpowiedniej ilustracji
 • wie, co nam dają zwierzęta gospodarskie i co możemy zrobić z tych produktów
 • potrafi odpowiednio dopasować zwierzęta do ich domu
 • potrafi skupić się na wykonywanej aktywności
 • rozumie i wykonuje polecenia nauczyciela

Metody i formy pracy:

Metody: słowna (rozmowa kierowana), praktyczna (zadania do wykonania), aktywizująca (TiK)

Formy: indywidualna, zbiorowa jednolita i zróżnicowana

Środki dydaktyczne:

obrazki zwierząt wiejskich i ich domów, sprzęt multimedialny z dostępem do Internetu (komputer/laptop), rzutnik, nagrania odgłosów zwierząt, prezentacja multimedialna, zadania multimedialne, quiz podsumowujący

Przebieg zajęć:

I Część wstępna

1. Wyznaczenie dzieciom kryteriów sukcesu.

Maja:

 • nazywa zwierzęta wskazane przez nauczyciela na ilustracjach
 • dopasowuje domy do odpowiednich zwierząt, nazywa niektóre z nich

Reszta klasy:

 • samodzielnie wymienia 4 zwierzęta hodowane na wsi
 • wymienia po 1 produkcie, jaki pozyskujemy od danego zwierzęcia hodowanego na wsi
II Część główna

1. Wysłuchanie wiersza Stanisława Kraszewskiego „Na wiejskim podwórku”, odpowiadanie na pytania do wiersza.

https://www.youtube.com/watch?v=qdSWYcTk2as

Nazywanie zwierząt wiejskich i ich dzieci.

2. Oglądanie ilustracji zwierząt gospodarskich – utrwalanie ich nazewnictwa.

3. Zadanie interaktywne – przyporządkowanie parami małych zwierząt z ich dorosłymi odpowiednikami.

https://learningapps.org/3390883?fbclid=IwAR2mfwsnncnfaqKKRfH35eRuVbpgD8nhavpQH48hrLkgIxLIH3QP39rEOw0

4. Kogo słyszysz? – zabawa słuchowa

https://view.genial.ly/5e9336bb124be30da536b6cc/presentation-kogo-slyszysz-zwierzeta-wiejskie-

5. Gdzie ja mieszkam? – oglądanie filmiku edukacyjnego na platformie YouTube.

https://www.youtube.com/watch?v=1PD3jNhefUA

6. Dopasowywanie ilustracji zwierząt do ich domów – utrwalanie nazewnictwa.

Memory

https://learningapps.org/watch?v=pnn825xcc21

7. Wierszyk E. Stadtmüller „Śniadanie”

Jedźmy na wieś – daję słowo, że tam można podjeść zdrowo.

Już od rana białą rzeką wyśmienite płynie mleko.

Płynie do nas wprost od krowy, serek z niego będzie zdrowy.

Kura chwali się od rana: – Zniosłam jajko, proszę pana!

Proszę spojrzeć – to nie bajka. Wprost od kury są te jajka!

Jeszcze tylko kromka chleba i do szczęścia nic nie trzeba.

8. Po co hodujemy zwierzęta – prezentacja.

9. Co nam dają zwierzęta – zadanie interaktywne. Dopasowywanie produktów odpowiednio do zwierząt, od których dany produkt pozyskujemy.

https://learningapps.org/view19247555

III Część końcowa

1. Quiz wiedzy

https://learningapps.org/view19249522

Autor: Aleksandra Gutowska – Czytelniczka Portalu

Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Dodaj komentarz