Ocena opisowa uczennicy z upośledzeniem w stopniu lekkim i niepełnosprawnością ruchową

Autor: Pedagogika Specjalna - portal dla nauczycieli
Opublikowano: 4 czerwca 2015 roku.

Justyna B.

Ocena końcowa

Rok szkolny 2014/2015

Ocena opisowa uczennicy z upośledzeniem w stopniu lekkim

 i niepełnosprawnością ruchową

Justyna jest sympatyczną dziewczynką. Dobrze funkcjonuje w zespole klasowym. Jest bardzo związana z kolegami, choć rzadko inicjuje z nimi kontakty. Podczas lekcji pracuje z różnym zaangażowaniem. Wymaga stałego wsparcia nauczyciela i zachęty do pracy. Potrzebuje pomocy w czynnościach samoobsługowych i higienicznych. Potrafi być grzeczna, ale marudzi, kiedy coś jest niezgodne z jej oczekiwaniami. Częściowo wykonuje obowiązek dyżurnego.

Justyna nie zawsze uważnie słucha wypowiedzi innych oraz czytanych tekstów. Potrafi odpowiedzieć na pytania do krótkiego tekstu. Jej wypowiedzi mają zwykle charakter prostego zdania. Nie wypowiada się na forum klasy. Nazywa sporą część liter (bez dwuznaków i zmiękczeń). Pod kierunkiem nauczyciela czyta proste wyrazy i krótkie zdania w zakresie poznanych liter. Rozumie czytane przez siebie głośno wyrazy i zdania. Odwzorowuje litery i wyrazy na miarę swoich możliwości. Nie pisze wyrazów ze słuchu. Liczy mechanicznie do 10. Przeważnie poprawnie przelicza elementy w tym zakresie. Rozpoznaje i zapisuje cyfry w zakresie 8 z drobnymi pomyłkami. Z pomocą dodaje i odejmuje na konkretach w zakresie 8. Posiada ogólną orientację w najbliższym środowisku społecznym i przyrodniczym. Chętnie wykonuje prace plastyczne. Słucha muzyki, nie śpiewa piosenek z klasą. Częściowo opanowała  materiał z języka angielskiego.

Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Dodaj komentarz