Od ziarenka do bochenka – pieczenie chleba – scenariusz zajęć rozwijających kreatywność

Autor: Czytelnik Portalu Pedagogika Specjalna
Opublikowano: 26 maja 2022 roku.

Temat zajęć: Od ziarenka do bochenka – pieczenie chleba.

Etap edukacyjny:

szkoła podstawowa

Przedmiot:

zajęcia rozwijające kreatywność

Czas trwania zajęć:

90 minut

Cel ogólny zajęć:

poznawanie różnych przepisów kulinarnych i wdrażanie do samodzielności w ich wykonaniu

Cele szczegółowe zajęć:

 • poznanie etapów powstawania chleba
 • poznanie składników potrzebnych do wypieku chleba
 • uczenie się odmierzania płynów oraz produktów sypkich
 • umiejętność korzystania z przepisu
 • umiejętność właściwego zaplanowania pracy
 • umiejętność przygotowania i uporządkowania stanowiska pracy
 • utrwalanie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy
 • umiejętność współdziałania w grupie

Metody i formy pracy:

Metody:

 • oglądowe
 • słowne
 • praktycznego działania

Formy pracy:

 • indywidualna
 • grupowa

Środki dydaktyczne:

 • komputer stacjonarny/laptop
 • tablica multimedialna
 • filmy               
 • produkty potrzebne do wykonania chleba
 • przybory i narzędzia kuchenne

Przebieg zajęć:

Część wstępna:

 1. Przywitanie uczniów.
 2. Oglądanie filmu przedstawiającego etapy powstawania chleba w piekarni:
 3. Omówienie filmu, procesu powstawania chleba, pracy piekarza.

Część główna:

 1. Oglądanie filmu instruktażowego przedstawiającego sposób przygotowania chleba
  w domowych warunkach:
 2. Przygotowanie stanowiska pracy oraz produktów potrzebnych do wykonania chleba.
 3. Przygotowanie ciasta według instrukcji.
 4. Obsługa piekarnika z zachowaniem zasad BHP.
 5. Pieczenie chleba.
 6. Porządkowanie stanowisk pracy po zakończeniu pracy.

Zajęcia końcowe:

Rozmowa kierowana z uczniami na temat wykonanej przez nich pracy. Ocena efektów własnej pracy.

Autorki: Ksymena Sitkowska oraz Ilona Markowicz – Czytelniczki Portalu

Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Dodaj komentarz