Okrąg i koło – konspekt lekcji dla uczniów z lekką niepełnosprawnością

Autor: Czytelnik Portalu Pedagogika Specjalna
Opublikowano: 20 lipca 2019 roku.

Kolorowe koła

KONSPEKT LEKCJI MATEMATYKI W KLASIE V SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Temat: Okrąg i koło.

Cele ogólne:
 • zapoznanie z kołem i okręgiem
Cele operacyjne – uczeń:
 • wskazuje poszczególne elementy w okręgu i w kole
 • kreśli koło i okrąg o danym promieniu
 • wyróżnia spośród figur płaskich koła i okręgi
Cel rewalidacyjny:
 • doskonalenie koordynacji wzrokowo-ruchowej poprzez obrysowywanie konturów
 • ćwiczenie pamięci wzrokowej poprzez zapamiętywanie elementów obrazu (położenia przedmiotów, szczegółów danego przedmiotu) i ich pamięciowe odtwarzanie
 • usprawnianie funkcji manualnych poprzez samodzielne wycinanie elementów obrazka
Metody pracy:
 • pogadanka
 • ćwiczenia praktyczne
 • zabawa „Okrąg”
Formy pracy:
 • indywidualna
 • zbiorowa
Pomoce:

skakanka lub sznurek, kolorowy papier, nożyczki, różne przedmioty mające kształt koła i okręgu, zeszyt przedmiotowy, cyrkiel, kredki

Pobierz konspekt z przebiegiem zajęć

Autor: Barbara Kachniarz – Czytelniczka Portalu

Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Dodaj komentarz