Ozdabianie mydła metodą decoupage – scenariusz zajęć z przysposobienia do pracy

Autor: Czytelnik Portalu Pedagogika Specjalna
Opublikowano: 27 kwietnia 2023 roku.

Temat: Ozdabianie mydła metodą decoupage.

Cele ogólny:

 • zapoznanie z techniką serwetkową – decoupage

Cele szczegółowe:

 • zapoznanie z materiałami do decoupage i ich odpowiednie zastosowanie
 • doskonalenie praktycznych umiejętności rękodzielniczych
 • wdrażanie do dokładności i obowiązkowości
 • właściwa organizacja miejsca pracy

Metody:

 • pokaz
 • ćwiczenia praktyczne

Forma pracy:

 • indywidualna
 • grupowa

Środki dydaktyczne:

 • karta pracy
 • białe mydło
 • serwetka
 • biała farba akrylowa
 • klej do decoupage’u
 • lakier do decoupage’u
 • pędzelek
 • papier ścierny

Wstęp:

Czynności organizacyjno-porządkowe: przywitanie uczniów, sprawdzenie listy obecności, zapoznanie z tematyką zajęć (omówienie techniki serwetkowej, przedstawienie materiałów potrzebnych do jej wykonania).

Rozwinięcie:

Uczniowie otrzymuję kartę pracy. Zadaniem uczniów jest wycięcie poszczególnych etapów ozdabiania mydła metodą serwetkową. Następnie uczniowie z pomocą nauczyciela ustalają kolejność wykonania  poszczególnych czynności.

Karta pracy

1. Wytnij.

2. Następnie uporządkuj w prawidłowej kolejności etapy ozdabiania mydła metodą decoupage.

3. Wklej do zeszytu.

Odłóż mydło aż dokładnie wyschnie.
Rozdziel warstwy chusteczek, wybierz tą z nadrukiem.
Jeżeli mydło posiada napis, należy usunąć je papierem ściernym.
Następnie górną powierzchnię mydła pokryj białą farbą akrylową.
Podczas gdy mydło schnie, wytnij z serwetki motyla.
Połóż motylka z serwetki na kleju i delikatnie przyciśnij.
Gdy warstwa farby jest  już całkiem sucha, pokryj mydło klejem do decoupage’u.
Polakieruj powierzchnię z obrazkiem.
Zostaw do wyschnięcia.

Po omówieniu etapów ozdabiania mydła, uczniowie przygotowują miejsce pracy i przystępują do wykonania zadania, korzystając z instrukcji w zeszycie i pomocy nauczyciela.

Zakończenie:

1. Gdy dekorowanie mydła zostanie zakończone, uczniowie porządkują miejsce pracy. 

2.  Następnie uczniowie prezentują swoje prace na forum klasy.

3. Nauczyciel ocenia pracę uczniów.                   

4. Podziękowanie uczniom za udział w zajęciach i pożegnanie.


Opracowała: Monika Szewczyk – Czytelniczka Portalu

Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Dodaj komentarz