Pierwsza pomoc przy zadławieniach – scenariusz zajęć w Szkole Przyspasabiającej do Pracy

Autor: Czytelnik Portalu Pedagogika Specjalna
Opublikowano: 16 lutego 2023 roku.

apteczka pierwszej pomocy

Temat lekcji: Pierwsza pomoc przy zadławieniach.

Cele lekcji. Uczeń:

 • rozpoznaje objawy zadławienia
 • wskazuje numer telefonu alarmowego
 • wymienia elementy procedury przy udzielaniu pierwszej pomocy w przypadku zadławienia
 • prawidłowo stosuje technikę uderzeń w plecy
 • prawidłowo wykonuje rękoczyn Heimlicha

Metody pracy:

 • pogadanka
 • drama (odgrywanie scenek)
 • metoda zajęć praktycznych

Formy pracy:

 • zbiorowa
 • grupowa

Środki dydaktyczne:

 • manekin dziecka
 • film instruktażowy
 • sprzęt do odtworzenia filmu
 • plakaty

Czas trwania:

45 minut

Faza wprowadzająca

 1. Powitaj uczniów.
 2. Poproś uczniów, aby powiedzieli, czy wiedzą co to jest zadławienie. Pozwól uczniom na swobodne wypowiedzi.
 3. Podaj temat lekcji i wskaż cele lekcji.

Faza realizacyjna

 1. Wyjaśnij, jakie są objawy zadławienia i przedstaw procedurę udzielenia pierwszej pomocy. Przypomnij numer telefonu alarmowego.
 2. Obejrzyjcie wspólnie z uczniami film instruktażowy o udzieleniu pierwszej pomocy w przypadku zadławienia.
 3. Poproś chętnego ucznia i przy jego pomocy zademonstruj udzielenie pierwszej pomocy w przypadku zadławienia. Technikę uderzeń w plecy oraz rękoczyn Heimlicha.
 4. Dobierz uczniów w pary. Poleć uczniom, aby nawzajem ćwiczyli na sobie technikę uderzeń w plecy.
 5. Zademonstruj na manekinie, jak wygląda pomoc przy zadławieniu u małego dziecka. Poproś chętnych uczniów, aby powtórzyli po tobie ćwiczenie.

Faza podsumowująca

 1. Na zakończenie uczniowie rozmawiają o swoich wrażeniach z lekcji. Co sprawiło im największą trudność.
 2. Rozdaj uczniom plakaty z grafiką związaną z udzielaniem pierwszej pomocy.
 3. Pożegnaj uczniów

Pierwsza pomoc przy zadławieniach – scenariusz zajęć opracowała: Ilona Żerdecka

Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Dodaj komentarz