Podsumowanie pracy z uczennicą z głęboką niepełnosprawnością intelektualną

Autor: Czytelnik Portalu Pedagogika Specjalna
Opublikowano: 12 stycznia 2020 roku.

Dotychczasowe efekty i osiągnięcia w pracy z uczennicą w roku szkolnym 2018/2019 semestr I

Sylwia jest dziewczynką niepełnosprawną intelektualnie w stopniu głębokim. Wymaga całkowitej opieki. Nie porusza się samodzielnie, nie mówi, nie sygnalizuje podstawowych potrzeb.

Dziewczynka reaguje na głosy swoich bliskich, rozpoznaje także głos nauczyciela, wykazuje chęć porozumiewania się. Podejmuje próby zlokalizowania źródła dźwięku, zwracając głowę we właściwą stronę. Sygnalizuje mimiką twarzy oraz głosem odczucia bólu, zadowolenia. Próbuje „nawiązać rozmowę” wydając nieartykułowane dźwięki, często są to popiskiwania, śmiech.

Uczennica dotyka przedmioty wywołujące różne odczucia dotykowe (szorstkie, gładkie, miękkie…). Chwyta przedmioty dłonią, trzyma na nich rękę, próbuje manipulować zabawkami. Z pomocą nauczyciela zaciska i otwiera dłoń, kładzie ręce na głowie, brzuchu, nogach, klaszcze, uderza ręką o twarde podłoże.

Lubi słuchać piosenek dziecięcych, bajek i słuchowisk. Potrafiła krótko skupić wzrok na zabawkach wirujących, reagowała na światło. Podczas masażu rozluźniała mięśnie całego ciała.

Na podstawie obserwacji uczennicy podczas zajęć można stwierdzić dużą męczliwość procesów poznawczych, dlatego jej aktywność własna jest krótka. Czasami zdarzała jej króciutka drzemka podczas zajęć, po której budziła się zadowolona i chętna do dalszych ćwiczeń. 

Pozwalała na bliski kontakt z nauczycielem, nie protestowała podczas ćwiczeń, masażu, kołysania, dlatego można było koordynować jej ruchy co umożliwiało wykonywanie ćwiczeń różnymi metodami i technikami.

Każde pozytywne działanie nagradzane było przytuleniem lub pogłaskaniem, gdyż bardzo lubiła i pozwalała na kontakt dotykowy.

Autor: Agnieszka Mroczek – Czytelniczka Portalu

Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Dodaj komentarz