Poznajemy wyposażenie apteczki pierwszej pomocy – konspekt zajęć dla uczniów szkoły specjalnej

Autor: Czytelnik Portalu Pedagogika Specjalna
Opublikowano: 17 grudnia 2018 roku.

Konspekt zajęć edukacyjnych przeznaczony dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym klasy IV szkoły podstawowej specjalnej

Blok tematyczny: Dbamy o własne zdrowie oraz czystość

Temat zajęć: Poznajemy wyposażenie apteczki pierwszej pomocy

Formy pracy: zindywidualizowana, zbiorowa

Metody pracy:

 • słowne: objaśnianie, pochwała, rozmowa kierowana
 • oglądowe: pokaz, prezentacja
 • praktyczne: zajęć praktycznych

Stosowane wzmocnienia: biologiczne, społeczne, aktywnościowe, tabliczka żetonowa

Środki dydaktyczne:

apteczka pierwszej pomocy z wyposażeniem (bandaż, kompresy gazowe, maseczka do sztucznego oddychania, rękawiczki jednorazowe, nożyczki, plaster z opatrunkiem, plaster bez opatrunku na rolce, woda utleniona), karty pracy, narzędzia pisarskie, papierowa apteczka, ilustracje tematyczne

Cel główny:

 • zapoznanie uczniów z elementami wyposażenia apteczki pierwszej pomocy
 • kształtowanie właściwych sposobów zachowania w różnych sytuacjach zagrożenia zdrowia

Cele operacyjne

Uczeń:

 • wie, jakie przedmioty powinny znajdować się apteczce pierwszej pomocy
 • zna zastosowanie przedmiotów znajdujących się w apteczce
 • potrafi  wskazać i nazwać przedmioty znajdujące się w apteczce
 • zna podstawowe zasady zachowania bezpieczeństwa w codziennych sytuacjach życiowych
 • zgodnie współdziała podczas wykonywania wspólnego zadania
 • uczestniczy w ćwiczeniach praktycznych
Przebieg zajęć

1. Zajęcia wstępne:

 • Zaproszenie do zajęć, powitanie uczniów, zaznaczenie obecności na tablicy
 • Ułożenie planu dnia z wykorzystaniem wybranych symboli PCS
 • Zapoznanie z tematem zajęć

2. Zajęcia główne:

 • Rozmowa kierowana na temat sytuacji niebezpiecznych, których należy unikać „Dokończ zdanie – co Ci jest potrzebne, gdy…:

– jesteś głodny?

– chce Ci się pić?

– jest Ci zimno?

– się skaleczysz?”

 • Oglądanie ilustracji tematycznych, wskazywanie na ilustracjach sytuacji niebezpiecznych
 • Prezentacja apteczki i jej zawartości: nazywanie poszczególnych elementów wyposażenia apteczki, określanie do czego służą
 • Uzupełnianie ilustracji obrazkowej „ Co jest w apteczce?” (zaznaczenie na karcie pracy elementów wyposażenia apteczki)
 • Wspólne pakowanie apteczki – przyklejanie ilustracji przedstawiających elementy wyposażenia apteczki
 • Ćwiczenia praktyczne – opatrywanie rany, przyklejanie plastra
 • Porządkowanie miejsca pracy

3. Zajęcia końcowe:

 • Podziękowanie za pracę, pochwała
 • Informacja zwrotna na temat zajęć

 

Opracowanie: Danuta Gruszka

Materiał nadesłany przez Czytelniczkę portalu Pedagogika Specjalna – portal dla nauczycieli

 

Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Dodaj komentarz