Kolorowo i zdrowo – scenariusz zajęć rozwijających kreatywność

Autor: Czytelnik Portalu Pedagogika Specjalna
Opublikowano: 25 maja 2022 roku.

Temat zajęć: Kolorowo i zdrowo – deser owocowy.

Etap edukacyjny:

szkoła podstawowa

Przedmiot:

zajęcia rozwijające kreatywność

Czas trwania zajęć:

90 minut

Cel ogólny zajęć:

poznawanie zasad zdrowego odżywiania się

Cele szczegółowe zajęć:

 • doskonalenie umiejętności obróbki owoców
 • doskonalenie umiejętności posługiwania się narzędziami gospodarstwa domowego
 • utrwalanie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy
 • uczenie się samodzielnego przygotowywania posiłków
 • doskonalenie umiejętności estetycznego spożywania posiłków
 • doskonalenie umiejętności wykonywania czynności porządkowych
 • uczenie się przekazywania informacji, dawania komuś instrukcji
 • uczenie się i doskonalenie wyrażania własnego zdania
 • umiejętność współpracy w grupie

Metody i formy pracy:

Metody:

 • oglądowe
 • słowne
 • praktycznego działania

Formy pracy:

 • indywidualna
 • grupowa

Środki dydaktyczne:

 • komputer stacjonarny/laptop
 • tablica multimedialna
 • filmy
 • przybory i narzędzia kuchenne
 • owoce

Przebieg zajęć:

Część wstępna:

 1. Przywitanie uczniów.
 2. Podział uczniów na grupy. Układanie puzzli przedstawiających owoce, będących wprowadzeniem do tematu zajęć.
 3. Odgadywanie nazw owoców przyniesionych przez nauczyciela. Określanie ich wyglądu, koloru, zapachu, smaku.
 4. Wymienianie potraw, które można przygotować z owoców.

Część główna:

 1. Oglądanie filmu instruktażowego przedstawiającego sposób wykonania owocowych szaszłyków (dostępny na YouTube).
 2. Przygotowanie miejsce pracy.
 3. Dokonanie obróbki owoców. Przygotowanie szaszłyków według instrukcji.
 4. Porządkowanie stanowisk pracy po zakończeniu pracy.
 5. Nakrywanie stołu do wspólnego posiłku.
 6. Degustacja przygotowanego deseru.

Zajęcia końcowe:

Rozmowa kierowana z uczniami na temat degustacji oraz wykonanego deseru. Uczniowie udzielają odpowiedzi na pytania:

 • Które owoce im najbardziej smakowały?
 • Czy miały wszystkie taki sam smak, kolor?
 • Czy na co dzień jedzą owoce każdego dnia?
 • Czy wykonanie szaszłyków było trudnym zadaniem, czy łatwym?
 • Czy warzywa i owoce są ich zdaniem zdrowe? 

Sposób ewaluacji zajęć:

Uczniowie oceniają zajęcia poprzez zaznaczenie wybranej emotki na kartce.

Autorki: Ksymena Sitkowska oraz Ilona Markowicz – Czytelniczki Portalu

Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Dodaj komentarz