Program indywidualnych zajęć rewalidacyjno-wychowawczych

Opublikowano: 14 kwietnia 2021 roku

Dane ucznia:

Podstawa objęcia uczennicy kształceniem specjalnym:

Diagnoza psychologiczno-pedagogiczna

Dziewczynka z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, z licznymi wadami wrodzonymi (rozszczep kręgosłupa, wodogłowie, wady układu moczowego, stopa końsko-szpotawa. Dziewczynka przebywa w pozycji leżącej; nie była do tej pory pionizowana), brak czucia od pasa w dół (ma pampersy). Dziewczynka potrafi samodzielnie przewracać się, w pozycji na brzuchu podpiera się i lekko unosi głowę. Wodzi wzrokiem, reaguje na dźwięki, chwyta zabawkę i trzyma przez krótki czas. Reaguje uśmiechem na znane jej osoby. Uczennica karmiona jest zmiksowanymi pokarmami przez smoczek. Swoje potrzeby sygnalizuje płaczem. Uczennica wymaga stałej całodobowej opieki ze strony osób dorosłych.

Zalecenia:

intensywna rehabilitacja, terapia logopedyczna, stymulacja polisensoryczna

Cele główne:

 • rozwijanie komunikacji z otoczeniem w sposób werbalny i niewerbalny
 • kompleksowy rozwój zmysłów

Cele szczegółowe:

 • usprawnianie ruchowe i psychoruchowe w zakresie motoryki dużej i małej
 • wielozmysłowe poznawanie otoczenia
 • wdrażanie do optymalnego poziomu samodzielności
 • usprawnianie narządów artykulacyjnych
 • zachęcanie do aktywności własnej

Program:

Cele terapeutyczneĆwiczenia rewalidacyjne
Zapewnienie możliwości komunikowania się z otoczeniemOdczytywanie stanów emocjonalnych na podstawie obserwacji mimiki, dźwięków wydawanych przez dziewczynkę. Rozpoznawanie fizjologicznych reakcji np. szybszy oddech, marszczenie brwi, pocenie się itp. (utrwalanie zaobserwowanych reakcji i przełożenie ich na celową komunikację). Nauka porozumiewania się poprzez koncentrację wzroku na osobie, przedmiocie. Reagowanie na własne imię, na znane osoby, na proste polecenia. Wprowadzenie w miarę możliwości prostych gestów i symboli.
Usprawnianie narządów artykulacyjnychNauka karmienia z łyżeczki. Stopniowe wprowadzenie podstawowych funkcji narządów artykulacyjnych (odgryzanie, gryzienie, żucie). Wygaszenie przetrwałych odruchów (szukania, kąsania). Ćwiczenia oddechowe, języka, warg.
Poznanie własnego ciała (motoryka duża i mała)Intensywna rehabilitacja. Poszukiwanie optymalnej pozycji dla dziecka. Doświadczanie różnych rodzajów ruchu np. na boku, brzuchu. Przewracanie się, kołysanie, leżenie na różnym podłożu. Ruchy bierne kończyn. Chwytanie i manipulowanie różnymi przedmiotami, zabawy paluszkowe. Dotykanie różnorodnych materiałów i substancji np. masa solna, ciastolina, krem, lód, wata, drewno, mąka, ryż, fasola, piasek, papier itp. Zabawy z piłką, balonem.
Stymulacja wielozmysłowa (słuch, wzrok, smak, dotyk, węch, czucie głębokie)Słuchanie i rozróżnianie dźwięków płynących z otoczenia. Tworzenie dźwięków (uderzanie o różne przedmioty, próby naśladowania dźwięków). Włączanie zabawek grających. Wodzenie wzrokiem za zabawkami, oswajanie z różnymi kolorami, reagowanie na światło, zabawy przed lustrem. Wprowadzanie doznań termicznych. Różnicowanie smaków i zapachów. Masaże rąk i całego ciała przedmiotami o zróżnicowanej fakturze. Badanie otoczenia dotykiem (ugniatanie, rozcieranie, przelewanie, przesypywanie).
Rozwijanie zainteresowania otoczeniemZapewnienie bezpośredniego kontaktu z roślinami, zwierzętami. Spacery o każdej porze roku. Kontakt z wodą (zabawy w basenie, polewanie dziecka). Omawianie i pokazywanie dziecku różnych sytuacji społecznych (mikołajki, święta, urodziny). Współdziałanie podczas zabaw i ćwiczeń.
Budowanie poczucia akceptacji i bezpieczeństwaNawiązanie pozytywnej relacji terapeutów z dzieckiem poprzez stwarzanie niezbędnych warunków do komfortu psychicznego uczennicy (przytulanie, głaskanie, obejmowanie, delikatne masaże). Właściwe reagowanie na głos opiekuna. Podawanie ręki na powitanie i pożegnanie. Wspólne czytanie, śpiewanie, spacery, zabawy.
SamoobsługaPróby samodzielnego jedzenia (w miarę możliwości), komunikowanie swoich potrzeb za pomocą mimiki, gestu bądź dźwięku. Samodzielne obracanie się, podciąganie.

Metody pracy:

 • Aktywności M.Ch. Knillów
 • Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne
 • Masaż twarzy wg Castillo-Moralesa
 • Zabawy paluszkowe
 • Metody Komunikacji Alternatywnej
 • Muzykoterapia
 • Bajkoterapia
 • Dotyku i czucia skórnego

Program indywidualnych zajęć rewalidacyjno-wychowawczych opracowała: Irena Daniel – oligofrenopedagog, neurologopeda

Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Dodaj komentarz