Projekt edukacyjny w Szkole Przysposabiającej do Pracy – „Z ekologią na co dzień”

Autor: Czytelnik Portalu Pedagogika Specjalna
Opublikowano: 29 stycznia 2023 roku.

Projekt ekologiczny realizowany był w Szkole Przysposabiającej do Pracy, na zajęciach w ramach przysposobienia do pracy z gospodarstwa domowego oraz ogrodnictwa. Cykl zajęć ekologicznych realizowany był po to, by uzmysłowić uczniom, z jakimi problemami ekologicznymi boryka się współcześnie nasz świat. Aktualnie problemem jest nie tylko nadmierne wytwarzanie odpadów, ale również ich nieodpowiednie składowanie. Zjawiska te można zauważyć już w środowisku lokalnym. Szczególnie daje o sobie znać niska świadomość ekologiczna ludzi. Właśnie dlatego, w celu rozwinięcia świadomości ekologicznej naszych podopiecznych, na zajęciach poruszone zostały następujące zagadnienia:

 • nadużywanie opakowań jednorazowego użytku (reklamówki, plastikowe butelki itp.)
 • nadmierne wytwarzanie odpadów w gospodarstwach domowych
 • nadmierne zużycie prądu, gazu oraz wody w gospodarstwach domowych
 • brak segregowania odpadów, co powoduje, że często w naszych domach, najczęściej nieświadomie, mieszamy odpady organiczne, podlegające biodegradacji (np. resztki pokarmowe) z odpadami specjalnymi (np. plastik) czy też niebezpiecznymi (np. baterie)
 • stosowanie zasady „zero waste”

Cele projektu:

 • podejmowanie różnych działań na rzecz ochrony środowiska we własnym otoczeniu, zwłaszcza we własnym domu
 • zdobycie i poszerzenie wiedzy przez uczniów z zakresu edukacji ekologicznej
 • nauka ekologicznego życia w szkole i we własnym domu
 • uświadomienie przyczyn zanieczyszczeń środowiska oraz zagrożeń dla zdrowia wynikających z degradacji środowiska naturalnego
 • poszerzenie świadomości ekologicznej społeczności lokalnej, a szczególnie dotyczącej segregacji odpadów komunalnych i ich recyklingu
 • uświadomienie przyczyn zanieczyszczeń środowiska oraz zagrożeń dla zdrowia wynikających z degradacji środowiska naturalnego

Tematyka zajęć:

 • Pojęcie ekologii i główne problemy ekologiczne współczesnego świata
 • Segregacja śmieci – to nie takie trudne
 • Recykling – sposób na ochronę środowiska; Podarujmy rzeczom drugie życie; Wykonanie doniczek z plastikowych butelek
 • Ekologiczny w domu – sposoby na oszczędzanie prądu, gazu i wody
 • Ekologiczne środki czystości
 • Eko-zadania – wspólnie dbamy o nasze środowisko. Plakat informacyjny
 • „Zero waste” – w służbie ochrony środowiska
 • Naturalne środki czystości w domu
 • Naturalne nawozy do roślin
 • Jak zrobić domowy kompostownik

Metody realizacji:

Słowne:

 • wykład (nazwanie czynności oraz jej objaśnianie)
 • dyskusja
 • oglądowe – pokaz, obserwacja, prezentacje multimedialne

Aktywizujące:

 • wykonywanie ćwiczeń (segregowanie odpadów, wykonanie doniczek, sporządzenie ekologicznych środków czystości oraz nawozów do roślin, umiejętność oszczędzania wody i energii elektrycznej)
 • tworzenie plansz poglądowych, układanie rymowanek, haseł
 • wykonywanie plakatów

Formy realizacji:

 • indywidualna
 • grupowa

Osiągnięcia uczniów:

Projekt ma przede wszystkim na celu kształtowanie praktycznych umiejętności ucznia i rozwijanie jego odpowiedzialnych działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego.

Uczeń:

 • dostrzega szczególny wpływ człowieka na środowisko oraz przewiduje skutki jego pozytywnych i negatywnych działań
 • rozumie wpływ człowieka na środowisko i przewiduje skutki jego działalności
 • dostrzega potrzebę segregowania śmieci oraz ograniczenia ich produkcji
 • zna i rozumie pojęcie recyklingu
 • postępuje w sposób przyjazny dla środowiska
 • docenia wartość środowiska przyrodniczego
 • dostrzega potrzebę działania w kierunku poprawy stanu środowiska i podejmuje odpowiednie działania
 • korzysta z różnych źródeł informacji
 • uważnie słucha cudzej wypowiedzi

 Ewaluacja:

 • obserwacja prowadzona na bieżąco (zaangażowanie uczniów na zajęciach: samodzielności i umiejętności współpracy)
 • praktyczne sprawdzenie umiejętności
 • wystawa klasowa wytworzonych przedmiotów i prac plastycznych

Bibliografia:

 1. https://www.gov.pl/web/edukacja-ekologiczna/scenariusze-lekcyjne
 2. https://zero-waste.pl/wp-content/uploads/2022/12/S%CC%81WIE%CC%A8TA-ZERO-WASTE_poradnik-2.pdf
 3. D. Ligęza. Moja Ziemia, mój dom. Projekt Ekologiczny realizowany w ramach V edycji Dolnośląskiej Sieci Szkół Promujących Ekorozwój „Ziemia dla wszystkich”

Autor: Michalina Dulińska-Gryc – Czytelniczka Portalu

Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Dodaj komentarz