Przy wigilijnym stole – scenariusz zajęć dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną

Autor: Czytelnik Portalu Pedagogika Specjalna
Opublikowano: 10 czerwca 2021 roku.

1. Etap edukacyjny i klasa:

szkoła podstawowa – klasa VII

2. Przedmiot:

funkcjonowanie osobiste i społeczne

3. Temat zajęć: Przy wigilijnym stole

4. Czas trwania zajęć:

45 minut

5. Uzasadnienie wyboru tematu

Tematyka zgodna z podstawą programową dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym.

6. Uzasadnienie zastosowania technologii

Zastosowanie elementów TiK na zajęciach sprawia, że stają się one dla uczniów bardziej atrakcyjne.

7. Cel ogólny zajęć:

zapoznanie z tradycjami związanymi ze Świętami Bożego Narodzenia – Wieczerza wigilijna – rozwijanie kompetencji językowych i informatycznych.

8. Cele szczegółowe zajęć:

  • udział w świętach i tradycjach rodzinnych
  • uczenie się pomagania przy nakrywaniu do stołu
  • korzystanie z technologii informatycznej

9. Metody i formy pracy:

Metody: słowna, praktycznego działania, ćwiczeń interaktywnych

Formy: indywidualna, grupowa

10. Środki dydaktyczne:

komputer, rzutnik, zastawa stołowa, zielony i czerwony kartonik

11. Wymagania w zakresie technologii:

komputer/tablet z dostępem do Internetu

12. Przebieg zajęć:

Aktywność nr 1

Temat: Jak nakryć świąteczny stół?

Czas trwania: 15 min.

Opis aktywności

Wprowadzenie w temat. Rozmowa kierowana z uczniami na temat wieczerzy wigilijnej, zwyczajów wigilijnych w ich domach. 

Prezentacja filmiku na serwisie YouTube o tym, jak udekorować wigilijny stół, pomysły na świąteczne nakrycie stołu.

Nauka składania serwetek w choinkę według instruktażu z filmiku.

https://www.youtube.com/watch?v=gi-qxqNVsF0&t=120s

Aktywność nr 2

Temat: Wigilijne potrawy

Czas trwania: 15 min.

Opis aktywności

Prezentacja filmiku na serwisie YouTube o przykładowych potrawach wigilijnych, jakie znajdujemy na polskim stole podczas Świąt Bożego Narodzenia.

https://www.youtube.com/watch?v=qa0k-NeRO8Y&t=314s

Rozwiązanie zadania interaktywnego przygotowanego w aplikacji LearningApps

https://learningapps.org/view15780692

Zadanie z kompetencji matematycznych. Wskazywanie odpowiedniego działania w zadaniu tekstowym z wykorzystaniem platformy e-podręczniki-Blok 13: Obchodzimy święta, Temat 72: Boże Narodzenie na świecie, Moduł 4- ćwiczenie interaktywne.

https://epodreczniki.pl/wczesnoszkolna/KL1_ORE_V9_ZIMA_1_2_13_72_p4

Aktywność nr 3

Temat: Nakrywanie do stołu

Czas trwania: 5 min.

Opis aktywności

Uczniowie mają za zadanie nakryć wspólnie do stołu według wskazówek, które widzieli we wcześniejszym filmie. W tym celu zsuwamy do siebie dwie ławki i udostępniamy im pełną zastawę obiadową (dla maximum 2 osób). Jeżeli jest taka potrzeba, można im puścić filmik jeszcze raz.

https://www.youtube.com/watch?v=gi-qxqNVsF0&t=120s

Aktywność nr 4

Temat: Zadania interaktywne

Czas trwania:  8 min.

Opis aktywności

Rozwiązywanie interaktywnych ćwiczeń. Uczniowie mają dwa zadania do wyboru. Mogą wykonać oba zadania, jeżeli wystarczy na to czasu w bloku lekcyjnym. W tle możemy włączyć kolędy.

Świąteczna krzyżówka

https://learningapps.org/view15641524

Świąteczna wykreślanka

https://learningapps.org/view15746755

13. Sposób ewaluacji zajęć

Uczniowie po przeprowadzonej lekcji podnoszą zielony kartonik, jeżeli zajęcia były dla nich atrakcyjne, czerwony, jeżeli nie.

14. Wskazówki

Scenariusz został opracowany dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym. Należy dostosować go do poziomu funkcjonowania i możliwości uczniów. 

Autor: Aleksandra Gutowska – Czytelniczka Portalu

Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Dodaj komentarz