Przykładowy IPET dla uczniów szkoły podstawowej z upośledzeniem umiarkowanym i znacznym

Autor: Czytelnik Portalu Pedagogika Specjalna
Opublikowano: 25 sierpnia 2015 roku.

20150825-publikacja-zdjeciePodstawowym dokumentem szkolnym dla ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi jest Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny. Opracowuje go zespół nauczycieli i specjalistów pracujących z uczniem po dokonaniu wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania dziecka i z  uwzględnieniem zaleceń z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. Program opracowywany jest na okres, na jaki zostało wydane orzeczenie – nie dłuższy jednak niż etap edukacyjny.

Poniżej przedstawiamy przykładowy Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym dla poziomu edukacji wczesnoszkolnej.

Autorką opracowania jest Pani Dorota Myślińska – dziękujemy za udostępnienie.

Przykładowy IPET

Co to jest IPET – przeczytaj więcej

 

Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Dodaj komentarz