Rozkład materiału z przedmiotu przysposobienie do pracy – aktywność na rynku pracy

Autor: Czytelnik Portalu Pedagogika Specjalna
Opublikowano: 27 stycznia 2023 roku.

cv
Termin realizacjiTematyka zajęć
wrzesień1. Praca jako podstawa działalności człowieka. Wzmacnianie motywacji do pracy.
2. Moje zainteresowania – co lubię, kim chcę zostać.
3. Moje mocne i słabe strony – poznajemy swoje cechy charakteru.
4. Talenty, uzdolnienia predyspozycje – każdy z nas je posiada.
5. Autoprezentacja – budowanie pozytywnego obrazu siebie.  
październik1. Planowanie drogi zawodowej.
2. Rynek pracy i jego rodzaje.
3. Metody poszukiwania pracy.
4. Z wizytą w Urzędzie Pracy.
5,6. Zasady pisania dokumentów aplikacyjnych.  
listopad1. Rozmowa kwalifikacyjna – zasady dobrej prezentacji.
2. Rozmowa kwalifikacyjna – odgrywamy scenki.
3. Rodzaje umów o pracę.
4. Co powinna zawierać umowa o pracę.  
grudzień1. Prawa i obowiązki pracownika.
2. Wnioski i ankiety osobowe – nauka prawidłowego wypełniania dokumentacji.
3. Katalog czynności zawodowych.  
styczeń1. WTZ – Warsztaty Terapii Zajęciowej – cele i działania.
2. ZAZ – Zakład Aktywności Zawodowej – jako przejściowe miejsce zatrudnienia.
3. Zakłady pracy chronionej w mojej okolicy.
4. ŚDS – Środowiskowy Dom Samopomocy – działania i cele.  
luty1. Kwalifikacje absolwenta Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy.
2. Miejsca i instytucje wspierające osoby niepełnosprawne.  
marzec1. Zasady BHP w pracy.
2. Zasady bezpieczeństwa w drodze do pracy i z pracy.
3. Nauka czytania znaków informacyjnych w miejscu pracy.
4. Sytuacje zagrożenia w pracy.  
kwiecień1. Dowód osobisty – znam swoje dane osobowe.
2. Paszport – kiedy jest potrzebny?
3. Wniosek o wydanie dowodu osobistego i paszportu – ćwiczenia praktyczne.
4. Okoliczności i procedura wydawania nowego dowodu osobistego.
maj1. Zasady kulturalnego zachowania w różnych sytuacjach społecznych.
2. Emocje w pracy. Określanie własnych stanów emocjonalnych oraz innych osób.
3. Sposoby radzenia sobie z emocjami.
4. Stres w pracy – jak sobie z nim radzić.
5. Asertywność i unikanie zagrożeń.
czerwiec1. Organizacja czasu – nauka planowania dnia.
2. Rozbudzanie motywacji do aktywnego spędzania czasu.
3. Sposoby spędzania czasu wolnego samodzielnie i w towarzystwie.  

Rozkład materiału i tematów może ulec zmianie w zależności od możliwości rozwojowych uczniów, liczebności klas, możliwości wykorzystania sprzętu na terenie szkoły i warunków pogodowych.

Bibliografia:

  1. M. Surowiecka, Jestem dorosły – Będę tak żyć. Program nauczania przeznaczony dla uczniów szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Wyd. Harmonia, Gdańsk 2018
  2. L. Klaro-Celej, B. Szostak; Gdzie zdajdę wsparcie?, Seria „O dorosłości”, Wyd. PWN.

Rozkład materiału z przedmiotu przysposobienie do pracy – aktywność na rynku pracy opracowała: Michalina Dulińska-Gryc – Czytelniczka Portalu

Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Dodaj komentarz