Rozwijanie inteligencji wielorakich – inteligencja wizualno-przestrzenna

Autor: Czytelnik Portalu Pedagogika Specjalna
Opublikowano: 20 lutego 2020 roku.

Zajęcia zostały przeprowadzone w świetlicy szkoły specjalnej.

Temat: Rozwijanie uzdolnień i zainteresowań dzieci w kierunku inteligencji wizualno-przestrzennej

Liczba uczniów:

dowolna

Cel główny:

  • Rozwój umiejętności uczniów w obszarze inteligencji wizualno-przestrzennej

Cele szczegółowe:

  • Kształtowanie analizy i syntezy wzrokowej
  • Kształtowanie umiejętności projektowania przestrzeni
  • Kształtowanie kreatywności

Metody:

słowa, oglądowa, stacji zadaniowych

Forma:

indywidualna, zbiorowa, grupowa

Wstęp

Zajęcia można realizować w kilku modułach zgodnie z rodzajem inteligencji wielorakich lub łączyć w jednym module kilka form naprzemiennych. Zajęcia powinny być dostosowane do możliwości i ograniczeń uczniów, poprzedzone wcześniejszą obserwacją dzieci przez nauczyciela. Nauczyciel prowadzi obserwację w sposób niestandaryzowany w postaci notatek, fotografii prac dzieci, w spontanicznej zabawie, w czasie prowadzonych zajęć. Pozwala to uzyskać dodatkową wiedzę o uczniach, określić właściwości rozwoju umysłowego, fizycznego, motorycznego, społecznego oraz emocjonalnego, aby móc właściwie ich wspomagać i ukierunkować dalszy rozwój. W mojej prezentacji przedstawiam formy aktywności dla dzieci niepełnosprawnych intelektualnie w świetlicy szkolnej szkoły specjalnej.

I Rozwijanie inteligencji wizualno-przestrzennej

Formy pracy z uczniami rozwijające inteligencję wizualno-przestrzenną zależą od:

  • dobrej orientacji przestrzennej
  • zainteresowania rysowaniem, kreśleniem, odtwarzaniem elementów otoczenia oraz z fantazji
  • dobrze rozwiniętej pamięci wzrokowej
  • odpowiedniego doboru, koloru, kształtu i kompozycji.

Uczniowie z dominacją tej inteligencji spędzają dużo czasu na rysowaniu, malowaniu lub rzeźbieniu w różnych materiałach. Wykorzystują różnorodne techniki, materiały. Starają się eksperymentować. Umiejętnie komponują i aranżują przestrzeń. Chętnie wypróbowują nowe techniki, metody i środki wyrazu. Poprzez sztukę wyrażają swoje uczucia, przeżycia – odtwarzają je w swoich pracach. Chętnie rysują kształty według wzorów, uzupełniają brakujące elementy, tworzą własne kompozycje.

II Przebieg zajęć

Pierwsza stacja zadaniowa – bawimy się w projektowanie

Nauczyciel wyjaśnia zadanie do wykonania i prezentuje środki dydaktyczne: duże kartony, plastikowe lub wycięte kolorowe figury geometryczne. Zadaniem uczniów jest zaprojektowanie własnego pokoju, placu zabaw lub kącika do zabaw. Jeśli elementy są papierowe, uczniowie naklejają je na karton. Uczniowie w normie intelektualnej mogą bawić się w projektowanie na makietach, programach w komputerze.  

Druga stacja zadaniowa – aranżacja przestrzeni

Nauczyciel wyjaśnia zadanie do wykonania. Uczniowie mają do dyspozycji: kartony papierowe, materiały dekoracyjne, kolorowe, ozdobne kartki. Zadaniem uczniów jest aranżacja przestrzeni kartonu, zdobienie materiałami dekoracyjnymi, dobierając odpowiednie kolory.

Trzecia stacja zadaniowa – rozkładanie i składanie elementów

Uczniowie mają na stolikach złożone puzzle o różnej ilości elementów. Przez chwilę przyglądają się obrazkom, następnie nauczyciel rozkłada elementy obrazka. Zadaniem uczniów jest ponowne złożenie puzzli. Zamiast puzzli można użyć historyjek obrazkowych.

Czwarta stacja zadaniowa – tworzenie plakatów

Nauczyciel proponuje uczniom temat plakatu (w zależności od ich możliwości). Uczniowie mają do dyspozycji: kredki, mazaki, węgiel kreślarski. Zadaniem uczniów jest stworzenie plakatu na dany temat.

Piąta stacja zadaniowa – wyszukiwanie obrazów, wyrazów według podanej cechy wizualnej (kolor, kształt, wielkość itp.)

Nauczyciel eksponuje różne przedmioty w formie obrazków o różnych kolorach, kształtach, wielkości. Zadaniem uczniów jest grupowanie różnych przedmiotów według określonej cechy.

Szósta stacja zadaniowa odszyfrowanie i zaszyfrowanie wyrazów

Dla uczniów potrafiących czytać i pisać, nauczyciel przygotowuje indywidualne karty pracy złożone z szeregu liter. Zadaniem uczniów jest znalezienie jak największej ilości słów poprzez eliminację (skreślanie) zbędnych liter. Można również zaszyfrować słowo w ciągu liter – podając instrukcję do szukania danego słowa.

Siódma stacja zadaniowa – odnajdywanie wzorów w chmurach, na liściach etc…

Stacja zadaniowa siódma wiąże się z wyjściem na spacer. Podczas postoju nauczyciel proponuje dzieciom spoglądanie w niebo i nadawanie nazw kształtom chmur. Uczniowie mogą również zbierać liście – odnajdywać w nich określony kształt przedmiotu lub komponować liście w odpowiedni kształt przedmiotu. Po powrocie nauczyciel prosi dzieci (na podstawie obserwacji) o wymienienie jak największej ilości szczegółów ze spaceru.

III Podsumowanie

Nauczyciel ocenia każde zadanie pod względem dokładności, precyzji, innowacyjności, aktywności i kreatywności. Za wykonane zadania, uczniowie otrzymują symboliczne ordery „Kreatywnego ucznia”.

Autor: Renata Czorny – Czytelniczka Portalu

Materiał opracowany na podstawie certyfikowanego szkolenia „Rozwijanie inteligencji wielorakich w przedszkolu i szkole”

Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Dodaj komentarz