Rozwijanie umiejętności muzyczno-ruchowych – Na wiosennej łące

Autor: Czytelnik Portalu Pedagogika Specjalna
Opublikowano: 2 maja 2020 roku.

Temat zajęć: Na wiosennej łące – rozwijanie umiejętności muzyczno-ruchowych

Data:

29.05.2018 r.

Czas trwania:

1 godz.

Uczestnicy:

wychowankowie grup wychowawczych z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim i umiarkowanym

Cel główny zajęć:

 • rozwijanie umiejętności muzyczno-ruchowych

Cele szczegółowe:

 • rozwijanie wyobraźni ruchowej
 • rozwijanie poczucia rytmu
 • rozwijanie koordynacji ruchowej i ruchowo-wzrokowej
 • kształtowanie inwencji twórczej (improwizacja ruchów)
 • kształtowanie aktywności ruchowej
 • wyrabianie umiejętności współpracy w zespole
 • czerpanie radości ze wspólnej zabawy
 • wdrażanie do dbania o czystość środowiska naturalnego

Metody:

zabawy rytmiczne i ruchowe, pozytywne wzmocnienia

Formy pracy:

zbiorowa jednolita, indywidualna

Środki dydaktyczne:

odtwarzacz CD, płyty CD, kolorowe papierki, instrument do wystukiwania rytmu

Przebieg zajęć

I Zajęcia wstępne:

1. Powitanie wychowanków

 2. Zabawa „Powitanie”

Dzieci chodzą w rytm muzyki. W przerwie muzyki wykonują określone zadania, np:

 • spójrz w oczy jak największej liczbie osób
 • przywitaj się z jak największą liczbą osób
 • dotknij kolana jak największej liczbie osób
 • uśmiechnij się do jak największej liczby osób.
II Część główna zajęć:

1. Zabawa „Na zielonej łące”

Dzieci siadają w kole po turecku. W tle słychać muzykę. Wychowawca prosi dzieci o zamknięcie oczu i wyobrażenie sobie, że są na zielonej, pięknej łące. Gdy dzieci zamkną oczy, wychowawca rozsypuje w środku koła pogniecione kolorowe papierki. Po chwili relaksu, wychowawca wydaje komendę, aby dzieci pozbierały „śmieci”. To dziecko, które uzbiera najwięcej „śmieci”, zostanie najlepszym przyrodnikiem. Następnie dzieci mają za zadanie wyrzucić do kosza pozbierane papierki (rzut do celu).

2. Zabawa „Zaczarowana łąka”

Prowadzący wydaje polecenia, a dzieci muszą je wypełniać odpowiednio do jego zaleceń:

 • „Hokus – pokus, fiki – miki, skaczemy teraz jak pajacyki” – podskoki rytmiczne.
 • „Aby odpocząć sobie przez malutką chwilę, zamienię was teraz wszystkich w motyle” – dzieci wirują w koło w rytm muzyki.
 • „Kto był leciutkim, ciężkim się staje i tańczy słoniowy taniec. Słoń wolno stawia swe ciężkie nogi i nachylony jest do podłogi” – czworakowanie z powolnym unoszeniem nóg do góry.
 • „Teraz znów w pary się dobieramy i jak koniki szybko ruszamy” – dzieci biegają w parach i naśladują koniki.
 • „Hokus – pokus, czary – mary popatrzcie, jak skacze ten zajączek szary” – podskoki z naśladowaniem zajączków, zajączek rusza wąsikiem, stawia słupka, nadstawia słuchy.
 • „A teraz odwiedzą nas wielkie niedźwiedzie, które były wczoraj w ulu na obiedzie” – powolny marsz w rytm muzyki, w pozycji pochylonej, trzymając się dłońmi za kostki u nóg.
 • „Goniły pszczółki zgłodniałe misie, oj, chyba żądło wsadzą im dzisiaj” – swobodne biegi, poruszanie „skrzydełkami” – zgiętymi rękami i naśladowanie bzykania pszczoły.
 • „Nad wodą siedziały żabki zielone i patrzyły na to wszystko bardzo oburzone” – dzieci naśladują skakanie żabek i kumkają.
 • „Pojawił się również pan bocian nieduży i pogonił żabki prosto do kałuży” – dzieci naśladują chód bociana z wysoko podniesionymi nogami, stoją na jednej nodze, klekocą.
 • „Czarowanie i zmyślanie, co ma się stać, niech się stanie, ale wszystko już w porządku, tańczą wszyscy bez wyjątku. Nikt nikogo tu nie zjada, nie straszy tu nikt nikogo. Wszyscy zgodnie współdziałają, jak w najlepszym, bajkowym domu” – wszystkie dzieci przedstawiając różne zwierzęta tańczą razem przy muzyce.

3. Zabawa „Fotograf”

Dzieci poruszają się po sali w rytm muzyki. Na dźwięk instrumentu muzycznego i hasła tworzą szybko pary lub trójki i pozują wspólnie do zdjęcia lub ustawiają się do zdjęcia grupowego. Prowadzący przerywa na chwilę zabawę i ogląda wszystkie zdjęcia.

4. Zabawa przy piosence „Ojciec Wirgiliusz”

Dzieci stają w półkolu, śpiewają piosenkę i przy słowach „…róbcie dzieci to co ja” wykonują różne czynności np. łapanie motyla, skakanie żabki, zrywanie kwiatów na łące itd.

III Zajęcia końcowe

1. Zabawa przy piosence „Karuzela”

Hej, chłopcy, dziewczęta, dalej spieszmy się – (równocześnie zaznaczając wykroki raz prawą, raz lewą nogą)

Karuzela czeka, woła nas z daleka – (przysiad, wspięcie, przysiad, wspięcie)

Starsi już poszli, a młodsi jeszcze nie – (wyciąganie rąk w górę i na dół)

Hejże ha, hejże ha, spieszmy się! – (wyklaskiwanie rytmu)

Hej hopsasa, – (trzy razy podskakują w miejscu)

jak ona szybko mknie

Hej dalej, dalej do zabawy spieszmy się – (cwał koła w lewo, na bis zmiana kierunku cwału)

2. Masaż relaksacyjny

Dzieci siadają jedno za drugim, masowanie pleców:

Słońce świeci, słońce świeci (ruchy koliste rozcierające)

Przez łąkę idą dzieci (lekkie uderzenia na przemian piąstkami po plecach)

Słońce świeci, świeci słońce (ruchy koliste rozcierające)

Są tam żaby kumkające (ruchy pociągłe całymi dłońmi)

Biegnie zając (uderzają szybko opuszkami palców)

Idzie krowa (uderzanie prawej i lewej ręki)

Zaczynamy znów od nowa.

3. Podziękowanie wychowankom za udział w zajęciach.

Źródła:
 • internet: ttps://www.profesor.pl/publikacja,20979,Scenariusze,8222W-zaczarowanym-lesie8221-8211-zabawy-ruchowe
 • doświadczenia własne

Autor: Katarzyna Majewska – Czytelniczka Portalu

Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Dodaj komentarz