Scenariusz zajęć rewalidacyjnych – lektura „Charlie i fabryka czekolady”

Autor: Czytelnik Portalu Pedagogika Specjalna
Opublikowano: 16 kwietnia 2018 roku.

Temat: Co wiemy o bohaterach lektury „Charlie i fabryka czekolady”. Określanie cech charakteru, rozpoznawanie emocji.

Cele:

 • Rozwijanie koncentracji uwagi oraz uważności.
 • Wyodrębnienie ważnych informacji z dłuższych fragmentów tekstu.
 • Kształtowanie umiejętności wcielania się w zachowania oraz emocje innych.
 • Rozwijanie umiejętności czytania ze zrozumieniem.
 • Rozwijanie wyobraźni.

Metody pracy:

 • słowne,
 • praca z książką,
 • oparte na działalności praktycznej dzieci,
 • elementy dramy.

Formy pracy:

 • indywidualna,
 • grupowa.

Środki dydaktyczne: Książka „Charlie i fabryka czekolady”, zeszyt, długopis, ołówek, kredki, kartony.

Uczniowie:

Dwóch chłopców klasy V posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (lekka niepełnosprawność intelektualna).

Przebieg zajęć

I Część wstępna:

 • Przygotowanie do zajęć – wyjęcie lektury i potrzebnych przyborów.
 • Rozmowa na temat lektury, dlaczego warto czytać książki, jakie korzyści daje czytanie ze zrozumieniem. Jak czytanie rozwija wyobraźnię, myślenie.

II Część druga:

 • Wyszukiwanie fragmentów tekstu w lekturze opisujące wygląd, cechy charakteru bohaterów lektury. Zakreślanie ołówkiem/kolorowymi karteczkami odpowiednich fragmentów.
 • Głośne czytanie, rozmowa na temat zachowań dzieci i ich rodziców.
 • Stworzenie mapy myśli opisującej wybrane dziecko. Narysowanie na środku kartki wybranej postaci. W chmurkach wokół postaci wypisanie jej cech charakteru, wyglądu.
 • Rozmowa na temat emocji jakimi kierowały się dzieci, co spowodowało, że ich zachowania były niewłaściwe (oprócz Charliego).
 • Rozmowa na temat Charliego. Co spowodowało, że chłopiec był dobrze wychowany, pomocy, wiedział jak się zachować.
 • Wcielenie się w wybrane postaci dzieci z lektury. Próby wyrażenia emocji, odtwarzania zachowań.

III Część trzecia:

 • Podsumowanie zajęć.
 • Ocena pracy uczniów.
 • Pochwalenie za dobrą pracę oraz zwrócenie uwagi nad czym jeszcze należy popracować.

 

Opracowała: Agata Bochnacka

Materiał nadesłany przez Czytelniczkę portalu Pedagogika Specjalna – portal dla nauczycieli

Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Dodaj komentarz