Scenariusz zajęć z funkcjonowania osobistego i społecznego – Dary jesieni

Autor: Czytelnik Portalu Pedagogika Specjalna
Opublikowano: 15 kwietnia 2019 roku.

Temat zajęć: Dary jesieni

Klasa: VII-VIII b

Data: 02.10.2018 r.

Czas zajęć: 45 min.

Cel główny:

 • zapoznanie uczniów z charakterystycznymi cechami jesieni i jej darami
 • uwrażliwianie uczniów na piękno przyrody

Cele operacyjne – uczeń:

 • zapamiętuje nazwy darów jesieni
 • potrafi wymienić charakterystyczne cechy jesieni
 • zna nazwy pór roku
 • szanuje przyrodę i jest wrażliwy na jej piękno
 • wzbogaca swoje słownictwo czynne i bierne
 • doskonali umiejętności komunikacyjne
 • rozpoznaje i nazywa liście, warzywa, owoce

Metody pracy:

pokaz, obserwacja, pogadanka

Formy pracy:

indywidualna, grupowa

Środki dydaktyczne:

karteczki z nazwami darów jesieni, ilustracje przedstawiające dary jesieni, zeszyt, klej, karteczki z imionami, porą roku, miesiącem, dniem tygodnia, rzutnik, prezentacja multimedialna

 Przebieg zajęć

 I ZAJĘCIA WSTĘPNE
 1. Sprawdzenie obecności.
 2. Ustalenie nazwy dnia oraz daty – umieszczenie odpowiedniej etykiety na tablicy.
 3. Obserwacja stanu pogody i zjawisk przyrodniczych.
 4. Pokaz slajdów związanych z porami roku.
 5. Wstęp do tematu – wysłuchanie piosenki „Dary jesieni”.
II ZAJĘCIA WŁAŚCIWE
 1. Pokaz slajdów – dary jesieni, omówienie. Oglądanie, dotykanie, wąchanie darów jesieni przyniesionych przez nauczyciela.
 2. Przyporządkowanie kartek z nazwami owoców i warzyw do konkretnego obrazka.
 3. Zagadki – wskazanie ilustracji bądź napisu.
III ZAJĘCIA KOŃCOWE
 1. Podsumowanie wiadomości.
 2. Czynności porządkowe.

Pobierz cały materiał

 

Opracowanie: Ewelina Lemanek

Materiał nadesłany przez Czytelniczkę portalu Pedagogika Specjalna – portal dla nauczycieli

 

Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Dodaj komentarz